Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αναστολή επιβολής προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Αναστολή επιβολής προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Διαφήμιση

Θέμα: Αναστολή επιβολής προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε εξέλιξη των συναντήσεων μας με το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με το θέμα των εξοντωτικών προστίμων εξ’ αφορμής του προγράμματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ, σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας, την σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που εξεδόθη από το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την αναστολή επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή παραστατικών στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ .

Σημείωση: Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών για την πιθανότητα λάθος καταγραφής από το Υπουργείο του χρονικού διαστήματος (1.1.2010-15.5.2010, όπως αναφέρεται στην διευκρινιστική εγκύκλιο ) εκπρόθεσμης υποβολής παραστατικών.
To ορθό χρονικό διάστημα, το οποίο αποσυσχετίστηκε η διαδικασία υποβολής καταστάσεων με την επιστροφή του ΕΦΚ αφορά την περίοδο 1.10.2011-15.5.2011.

Επιπρόσθετα είμαστε επίσης σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών για τη διαδικασία σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του τελωνειακού κώδικα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων