Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανατροπές στους φόρους: Διαπόμπευση των οφειλετών και κατ’ οίκον έλεγχοι

Ανατροπές στους φόρους: Διαπόμπευση των οφειλετών και κατ’ οίκον έλεγχοι

Διαφήμιση

Ολοι όσοι χρωστούν περισσότερα από 300.000 ευρώ, είτε σε φόρους είτε σε ασφαλιστικές εισφορές είτε ευρύτερα στο Δημόσιο, απειλούνται πλέον με διαδικτυακή διαπόμπευση, ενώ κατόπιν εντολής εισαγγελέα και υπό την προϋπόθεση παρουσίας δικαστικού λειτουργού οι ελεγκτές της Εφορίας θα μπορούν να διενεργούν και ελέγχους κατ’ οίκον.
Η δυνατότητα των ελεγκτικών οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης να εισέρχονται και στην κατοικία των φορολογουμένων για διενέργεια ελέγχου -κατόπιν σχετικής εντολής εισαγγελέα- προβλέπεται ήδη από το 2013 με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου 4174.

Σύμφωνα με «Τα Νέα», τώρα, με διατάξεις τις οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εισηγούνται τα επιτελεία τόσο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη όσο και του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, γίνονται τροποποιήσεις ώστε να είναι απαραίτητη για την είσοδο στα σπίτια των φορολογουμένων και η παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να αυξήσει τις εισπράξεις από μεγαλο-οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών προωθεί ειδική διάταξη στη Βουλή με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των ασφαλιστικών οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. 

Μεταξύ των αλλαγών που σχεδιάζονται, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι:

Επανέλεγχοι. Αποσαφηνίζεται ότι για τη διενέργεια επανελέγχου, τα νέα στοιχεία απαιτείται να είναι σε κάθε περίπτωση επιβαρυντικά και όχι στοιχεία που θα μειώνουν τη φορολογική οφειλή η οποία προσδιορίστηκε κατά τον αρχικό έλεγχο. Παράλληλα τροποποιείται η διαδικασία η οποία ακολουθείται για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου στον φορολογούμενο.

4. Παροχή πληροφοριών για φορολογούμενους σε τρίτους. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων για τον καθορισμό διατροφής ανιόντων και κατιόντων καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και σε υπαλλήλους του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και στα πρόσωπα και τα όργανα που διενεργούν ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Εισάγονται όμως αυστηρές κυρώσεις για την παραβίαση της διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης από τους υπαλλήλους που υποχρεούνται να το τηρούν.

5. Πειραγμένες ταμειακές. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων για τη με οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ και για την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών-Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται για παραβάσεις από 1-1-2016 και εφεξής.

6. Θερμαινόμενα τσιγάρα. Για λόγους ίσης μεταχείρισης με τα κλασικά τσιγάρα προβλέπεται και η επιβολή ενός νέου φόρου -σε ένα προϊόν το οποίο δεν έχει λανσαριστεί ακόμα στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για το θερμαινόμενο τσιγάρο, στο οποίο ο καπνός ο οποίος θα χρησιμοποιείται θα επιβαρύνεται με φόρο 156,7 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους μείγματος καπνού.

7. Εισαγόμενα αυτοκίνητα. Για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη η πρώτη ταξινόμηση ενός οχήματος στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ. Με τον τρόπο αυτόν παύει να ισχύει διακριτική μεταχείριση, σε βάρος των οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα μεταχειρισμένα με πρώτη ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, ενώ εισάγεται και αντικειμενικότερο κριτήριο ως προς την παλαιότητα ενός οχήματος.

8. Τέλος τα πρόστιμα για καθυστερημένη δήλωση γάμου. Δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο κατά την υποβολή δήλωσης μεταβολής ως προς τα προσωπικά στοιχεία φορολογούμενων φυσικών προσώπων, όπως ημερομηνία γάμου, διάστασης, θανάτου κ.λπ., τα οποία ούτως ή άλλως δηλώνονται προκειμένου ο φορολογούμενος να προβεί σε συναλλαγή με τη Φορολογική Διοίκηση. Επιπλέον αυξάνεται από δέκα σε τριάντα ημέρες, η προθεσμία εντός της οποίας ο φορολογούμενος υποχρεούται να δηλώνει στη Φορολογική Διοίκηση μεταβολές στις πληροφορίες που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του.

9. Διευκόλυνση ελέγχων. Ήδη στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπεται ρητά η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης στην περίπτωση ελέγχου από το γραφείο, να ζητά από τον φορολογούμενο την προσκόμιση των βιβλίων, στοιχείων και λογιστικών αρχείων. Με νέα διάταξη δίνεται η δυνατότητα στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει με απόφασή του ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις καθώς και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τον έλεγχο, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

10. Ηλεκτρονικό τελωνείο. Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τελωνειακές υπηρεσίες στους δικαιούχους είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με εντολή μεταφοράς με διαβίβαση ηλεκτρονικού αρχείου στην Τράπεζα της Ελλάδος το οποίο φέρει ηλεκτρονική υπογραφή.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων