Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Διαφήμιση

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. από 1.5.2013
– μετατίθεται την 1.1.2014.

Επειδή δεχθήκαμε αρκετά τηλεφωνήματα από πρατηριούχους Υγρών καυσίμων,αλλά και από συναδέλφους λογιστές, για το θέμα της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων των φορολ. Στοιχείων στη ΓΓΠΣτου Υπ. Οικ., από 1/5/2013, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Το θέμα δημιουργήθηκε μετά την έκδοση της ΠΟΛ. 1221/13.12.2012, η οποία σε ότι αφορά το περιεχόμενό της, αλλά και το χρόνο εφαρμογής, αναφερόταν προς τις εταιρείες παραγωγής λογισμικών υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να μπορούν ναανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ν.3842/2010 (άρθρ. 20) και όχι στις επιχειρήσεις, κατόχους-χρήστες των ΕΑΦΔΣΣ.

Επιπρόσθετα το Υπ. Οικ. την 17/4/2013 εξέδωσε την ΠΟΛ. 1076 με την οποία επανακαθόρισε την έναρξη ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1221/13.12.2012 , από την 1.5.2013 στην 1.1.2014.
Από πληροφορίες που έχομε από το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Οικ. μπορεί να υπάρξουν αλλαγές και στο περιεχόμενο της παραπάνω ΠΟΛ.1221/2012.

Γιώργος Κοκκινάκης
Φοροτεχνικός Σύμβουλος
ΠΟΠΕΚ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων