Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανοδος 7,23% στα καθαρά κέρδη της Motor Oil

Ανοδος 7,23% στα καθαρά κέρδη της Motor Oil

Διαφήμιση
Στα 126,5 εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Motor Oil, το α΄ εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 7,23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,74 δισ. σημειώνοντας άνοδο 40,93%. Τα EBITDA αυξήθηκαν 5,1%, στα 273,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ομίλου, οι δραστηριότητες των εταιριών διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, καθώς και η κερδοφορία τους, είναι συνάρτηση σειράς εξωγενών παραμέτρων και κυρίως των τιμών του αργού, των περιθωρίων διύλισης, της ισοτιμίας Ευρώ/ Δολαρίου Η.Π.Α και της εξέλιξης των επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2017 δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη μεταβλητότητα στην τιμή του Brent η οποία διαμορφώθηκε στην περιοχή των USD 45 – 55/bbl (μέγιστη τιμή USD 56,30/bbl – ελάχιστη τιμή USD 44,28/bbl – μέση τιμή USD 51,72/bbl).

Το διάστημα μετά την 30η Ιουνίου (τιμή κλεισίματος του Brent USD 47,39/bbl) η τιμή του Brent διαμορφώνεται ομοίως στην προαναφερθείσα περιοχή των USD 45-55 USD/bbl (μέγιστη τιμή USD 52,91/bbl – ελάχιστη τιμή USD 46,53/bbl – μέση τιμή USD 49,86/bbl) και βραχυχρόνια τουλάχιστον δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα εξαιτίας της διαφαινόμενης επάρκειας προσφοράς αργού διεθνώς.

Η εταιρία, ως εκπρόσωπος του ενεργειακού τομέα, αντιμετωπίζεται με προτεραιότητα από την αρμόδια Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών για την αγορά αργού πετρελαίου και πρώτων υλών από το εξωτερικό προκειμένου να εξασφαλίζεται η επάρκεια της χώρας σε προϊόντα πετρελαιοειδών.

Σε λειτουργικό επίπεδο, μέσω των εξαγωγών που ιστορικά αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της, η εταιρία είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την αγορά αργού πετρελαίου διασφαλίζοντας περαιτέρω την αδιάκοπη τροφοδοσία του Διυλιστηρίου της με πρώτη ύλη χωρίς να επηρεάζεται από τους περιορισμούς που έχουν τεθεί αναφορικά με την κίνηση κεφαλαίων (capital controls) στην Ελλάδα.

Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρίας αναμένονται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη, τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών, τη μείωση των χρεωστικών τόκων, λόγω αποκλιμάκωσης του τραπεζικού δανεισμού και του μειωμένου επιτοκίου του νέου Ομολογιακού δανείου λήξης 2022, συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η εφάπαξ χρηματοοικονομική επιβάρυνση λόγω της αναχρηματοδότησης των Ομολογιών ύψους 350 εκατ. αποτυπώνεται στα μεγέθη του πρώτου μισού της χρήσης.

πηγή: energyin.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων