Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανθρωπιστική βοήθεια στο Βόλο με τη συνδρομή της ΕΝΒΕΘ από τον Γαβριηλίδη Γεώργιο (μέλος ΔΣ της ΕΝΒΕΘ)

Ανθρωπιστική βοήθεια στο Βόλο με τη συνδρομή της ΕΝΒΕΘ από τον Γαβριηλίδη Γεώργιο (μέλος ΔΣ της ΕΝΒΕΘ)

Διαφήμιση

Ο δικός μας Γεώργιος Γαβριηλίδης  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης συνέβαλλε στη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στους πλημμυροπαθείς του Βόλου με τη συνδρομή της ΕΝΒΕΘ και της αξιόλογης ερμηνεύτριας Νταγάκη Γεωργίας.  Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά και με τη συμβολή μας να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας σε αυτούς τους  ανθρώπους που έχασαν σχεδόν τα πάντα!!!

 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων