Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αντιμετώπιση δαπάνης καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΕΑΠΥΚ.

Αντιμετώπιση δαπάνης καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΕΑΠΥΚ.

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Αρχιμήδους 29, 7306 Ηράκλειο-Κρήτη
Τηλ.2810220885 Fax. 2810220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@popek.gr
Ηράκλειο Κρήτης, 18/07/2012
Αρ. Πρωτ. 691

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα
Κοιν.:

  • Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη
  • Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση
  • Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
  • Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΙΙ

Θέμα : Αντιμετώπιση δαπάνης καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΤΕΑΠΥΚ.

Σχετικές διατάξεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α’ 151), προέβλεπαν μεταξύ των άλλων την αφαίρεση των του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

Με το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011), καταργήθηκε το παραπάνω άρθρο και η σχετική διάταξη, προβλέπεται δε για τις παραπάνω εισφορές έκπτωση ποσοστού 10% της δαπάνης από τον προς καταβολή φόρο.

Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των καταβαλλομένων εισφορών και της διαμόρφωσης υψηλού κόστους ασφαλίστρων.

Κατά την άποψή μας, η δαπάνη αυτή έχει άμεση σχέση με το τζίρο της επιχείρησης, ουσιαστικά συνιστά ειδικό έξοδο αγορών και κατά συνέπεια τακτική δαπάνη εκμετάλλευσης και πρέπει σε κάθε περίπτωση να αναγνωριστεί ως τέτοια και να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.

Λόγω της παραπάνω συνάρτησής της με το τζίρο της επιχείρησης, επιφέρει όλες εκείνες τις στρεβλώσεις που είναι συνδεδεμένες με το αντικείμενο εργασιών μας. Ακόμη στις σημερινές συνθήκες ελλιπούς ρευστότητας, η κράτηση αυτή μας στερεί πόρους για την χρηματοδότηση των εργασιών μας.

Νομίζουμε ότι η αναγνώρισή της ως εκπεστέας φορολογικά δαπάνης από της επιχειρήσεις μας θα αμβλύνει το παραπάνω πρόβλημα…

Για το προαναφερόμενο θέμα όπως και για άλλα θέματα της αρμοδιότητας σας, η Ομοσπονδία μας ζητά συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                          Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος                                                                                    Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων