Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αντιμέτωπος με προκλήσεις ο ενεργειακός κλάδος του Καναδά

Αντιμέτωπος με προκλήσεις ο ενεργειακός κλάδος του Καναδά

Διαφήμιση

Σημαντικό κομμάτι της καναδικής οικονομίας αποτελεί ο ενεργειακός κλάδος, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 20% περίπου των εξαγωγών.

Η χώρα αύξησε την παραγωγή σε πετρέλαιο κατά 50% την τελευταία δεκαετία, ενώ διατήρησε τα επίπεδα της παραγωγής φυσικού αερίου.

Η μεγαλύτερη ζήτηση καναδικών εξαγωγών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από χαμηλή χρήση υδρογοναθράκων προέρχεται από τις ΗΠΑ.

 Ωστόσο, το ενεργειακό παιχνίδι αλλάζει και ο Καναδάς,

Στη δεδομένη συγκυρία, όμως, ο Καναδάς καλείται να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα διατηρώντας τη θέση του ως ενεργειακή δύναμη.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Καναδάς καλείται να λάβει υπόψη κάποιες βασικές παραμέτρους:

 α) αύξηση της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα μείωση των καναδικών εξαγωγών στην εν λόγω χώρα

β) διαμόρφωση φθηνότερων τιμών για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο,

γ) αδυναμία εξόδου των καναδικών εταιρειών παραγωγής ενέργειας στις διεθνείς αγορές και

δ) απομάκρυνση σε διεθνές επίπεδο από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση υδρογοναθράκων.

πηγή: energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων