Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης

Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης

Διαφήμιση

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αλληλογραφία με τις εταιρείες εισαγωγής συστημάτων αντιεμπλοκής (ABS) οι οποίες μας αναφέρουν ότι για τα οχήματα που διαθέτουν μόνο υδραυλικό σύστημα πέδησης ή μεικτό σύστημα (υδραυλικό – αέρα) δεν παρέχουν πιστοποιημένη λύση για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS (retrofit), με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό να μην παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια και αφετέρου τη μείωση του μεταφορικού έργου των βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης, επεκτείνουμε την απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης συστήματος αντιεμπλοκής που ισχύει στα κοινού φόρτου οχήματα και στα βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνους.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων