Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αποστολή Τιμών στο παρατηρητήριο με μύνημα

Αποστολή Τιμών στο παρατηρητήριο με μύνημα

Διαφήμιση
  1. Προϊόν
  2. Αμόλυβδη 95 οκτ.
  3. Αμόλυβδη 100 οκτ.
  4. Super
  5. Diesel κίνησης
  6. Diesel θερμανσης
  7. Υγραεριο κίνησης ( autogas)
  8. Diesel θέρμανσης  κατ’ οίκον από  0-500 λίτρα ____?
  9. Diesel θέρμανσης κατ’ οίκον από 500-1000 λίτρα ____?
  10. Diesel θέρμανσης κατ’ οίκον από 1000- άνω λίτρα ____?

Συνάδερφοι όσοι στέλνετε τιμές στο παρατηρητήριο τιμών καυσίμων με sms (μήνυμα από κινητό) θα πρέπει να γράφετε βενζ  κενό  με την παραπάνω σειρά τα καύσιμα ,τα οποία πρέπει να δηλώνονται όλα . Οποία προϊόντα δεν τα δουλεύετε θα βάζετε το 0 κενό και ούτω καθεξής , ειδάλλως δεν το δέχεται το σύστημα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων