Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί gas trading hub

Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί gas trading hub

Διαφήμιση

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος δήλωσε ο ο βουλευτής Βοιωτίας και υπεύθυνος του τομέα Περβάλλοντος και Ενέργειας της ΝΔ, Ευάγγελος Μπασιάκος, από το βήμα του Συνεδρίου του ΙΕΝΕ.

Ο ίδιος, επικαλούμενος σχετική μελέτη του ΙΕΝΕ, συμπλήρωσε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει ακόμη και κόμβος διαπραγμάτευσης (gas trading hub) φυσικού αερίου. Υπογράμμισε την ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πηγών, όπως υδρογονάνθρακες, λιγνίτη, υδροηλεκτρικά, αλλά και τη γεωθερμία, που αν και δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου, είναι, όπως είπε, ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς και την ενθάρρυνση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναλυτικότερα, ο “γαλάζιος βουλευτής” κατά την ομιλία του στο συνέδριο είπε τα ακόλουθα:

Η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι αποτελούν για την Ελλάδα αναπόσπαστα και σημαντικά εργαλεία, ενταγμένα σε μια ολοκληρωμένη πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά, βασικοί στόχοι μας παραμένουν η αειφορία, η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και η μείωση του ενεργειακού κόστους, τόσο για τον καταναλωτή, όσο και για την ελληνική βιομηχανία, τη μικρομεσαία βιοτεχνία και την αγροτική, πρωτογενή παραγωγή. Και φυσικά πάντα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Η αξιοπιστία και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να στηρίζεται τόσο στην πλήρη αξιοποίηση όλων των Ενεργειακών παραγωγικών πηγών και πόρων της χώρας, όσο και στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των Συστημάτων Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού αερίου, σε κάθε σημείο της χώρας. Επιπρόσθετα, η μείωση του Ενεργειακού κόστους, η εξοικονόμηση Ενέργειας και η Ενεργειακή Απόδοση, από τη μια θα ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, και από την άλλη θα δώσουν την ώθηση που τόσο χρειάζεται η ελληνική βιομηχανία για να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα μέσα από αναπτυξιακές στρατηγικές, βασισμένες σε επενδύσεις, θα επιτευχθεί αύξηση του ΑΕΠ και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Η ελληνική αγορά φυσικού αερίου είναι σε ύφεση λόγω και της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Για την αναστροφή της κατάστασης αυτής, αλλά και για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στο φυσικό αέριο, όπου υπάρχουν ακόμα μεγάλες προοπτικές, πρέπει να ληφθούν μέτρα που αφορούν στην επέκταση του δικτύου υψηλής πίεσης για την τροφοδοσία όσο το δυνατόν περισσοτέρων περιοχών της ελληνικής επικράτειας με φυσικό αέριο, στη δημιουργία κόμβου διαπραγμάτευσης φυσικού αερίου, στην απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου των τοπικών δικτύων διανομής στο πλαίσιο φιλικού διακανονισμού με τις ΕΠΑ, στην προώθηση της υλοποίησης του αγωγού ΤΑΡ, στην προώθηση των λοιπών διασυνδέσεων του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου με αυτά των γειτονικών χωρών, καθώς και όλων των ενεργειακών επενδύσεων που θα τροφοδοτούν ή θα διασχίζουν την ελληνική επικράτεια, στην ολοκλήρωση της δρομολογημένης ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, με σεβασμό στις κοινοτικές διαδικασίες, στην ανάπτυξη εφαρμογών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μικρής κλίμακας, και στην ανάπτυξη σταθμών ανεφοδιασμού ελαφρών οχημάτων με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG).

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να τεθούν ειδικότεροι στόχοι εντός σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, όπως ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων, καθώς και η διασύνδεση της Κρήτης με απώτερο στόχο την πλήρη διασύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας, και η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ μέσα από ορθολογικές μελέτες επάρκειας.

Έτσι, η εθνική ενεργειακή στρατηγική θα πρέπει να αναδείξει τη μοναδική γεωπολιτική θέση της χώρας στο νοτιο-ανατολικό άκρο της Ευρώπης και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από την προώθηση των ενεργειακών διαδρόμων-αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ενισχύοντας το στρατηγικό ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή, που αποτελεί τη διασύνδεση τριών Ηπείρων, της Ασίας και της Αφρικής με την Ευρώπη.

Επιδίωξη μας στη Ν.Δ. είναι να διαμορφώσουμε εφαρμόσιμες πολιτικές κι ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πλαίσιο για να καταφέρουμε, στην πράξη, να αξιοποιήσουμε παραγωγικούς κλάδους. Ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε μια οικονομία η οποία σήμερα έχει παραλύσει. Ζωτικής σημασίας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή ενός Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας, με στόχο τη μετατροπή της χώρας σε σημείο αναφοράς περιφερειακής ανάπτυξης. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές αλλά και μια σημαντική αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα, την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων