Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Μέλη

Μέλη

ΦΕΚ 5383/8-9-2023 Αθέμιτη κερδοφορία πλαφόν – διόρθωση ΦΕΚ λόγω σφάλματος

Συνάδερφοι καλημέρα σας μετά από συλλογική προσπάθεια της ΠΟΠΕΚ η συμφωνία που έγινε με το Υπουργείο Ανάπτυξης έγινε νόμος και λόγω λάθους διατύπωσης προχώρησαν στη διόρθωση του εκδοθέντους ΦΕΚ 5383/8-9-2023 για την αθέμιτη κερδοφορία οπότε ισχύει η ημερομηνία 31/8/2021 όσον αφορά το κέρδος προσαυξημένο κατά 0,02 λεπτά του ευρώ προ ΦΠΑ . Η ημερομηνία 31/8/2021…

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση για τα μικρά βυτιοφόρα (επισύναψη απόφασης) – Η ισχύς της νέας απόφασης λήγει την 30η Ιουνίου 2027

Προκειμένου τα βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t, με δεξαμενές πάχους περιβλήματος κάτω των 3 mm, τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην παράταση ισχύος παρεκκλίσεων από την ADR, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας. Αυτό αναφέρεται σε σχετική…

Διαβάστε Περισσότερα

Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5036 (ΦΕΚ Α’ 77/28-03-2023) Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 44. Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση…

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση ημερομηνίας προσαρμογής πρατηρίων κάτω από οικοδομές και μετεγκατάστασης πρατηρίων λόγω αλλαγής χρήσεων γης

  Αγαπητοί φίλοι πρατηριούχοι σε συνέχεια μιας διαρκούς προσπάθειας η οποία περιελάμβανε επιστολές και υπομνήματα καθώς και επισκέψεις στο Υπουργείο για την παράταση της ημερομηνίας  προσαρμογής των πρατηρίων κάτω από οικοδομές η οποία είχε λήξει από την 30η Ιουνίου 2021, έγινε δεκτή η άποψη της ΠΟΠΕΚ από το υπουργείο ότι σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα…

Διαβάστε Περισσότερα

Α.1190/2022 Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β’ 3940)

Συνάδερφοι, Σας ενημερώνουμε ότι στα πρατήρια καυσίμων  πρέπει υποχρεωτικά να  γίνει  η διασύνδεση  ΦΗΜ-ταμειακών με   POS έως την 31/07/2023 . Αφορά τις πληρωμές με κάρτα  για την πώληση εμπορευμάτων (διάφορα λιπαντικά , αλυσίδες κλπ.) , παροχή υπηρεσιών ( αλλαγή λαδιών, πλυντήριο κλπ.)  και  τις συναλλαγές επί του βυτίου . Για τις πωλήσεις μέσω του συστήματος…

Διαβάστε Περισσότερα

myDATA – Δείτε όλες τις αλλαγές με τη νέα απόφαση A.1023/2023

Απόφαση Α.1023/2023 Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα κόμβου Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, μετά το σχετικό δελτίο τύπου η απόφαση Α.1023/2023 με την οποία τροποποιείται η  υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 ΚΥΑ σχετικά με την πλατφόρμα myDATA Αναλυτικά οι αλλαγές: 1. Διαβίβασης λιανικών μέσω ΦΗΜ Τροποποιείται το τρίτο εδάφιο περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 και μετατίθεται για την…

Διαβάστε Περισσότερα

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 56926/2023 σχετικά με τα πλυντήρια -λιπαντήρια αυτοκινήτων

ΦΕΚ 943/Β/23-2-2023 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού ή/και λίπανσης οχημάτων, ως και συμπληρωματικών εντός αυτών δραστηριοτήτων, κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων