Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Χρεώσεις από τις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Χρεώσεις από τις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο- Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
Κιν. Προέδρου 6944276659
E mail : popek@popek.gr

Hράκλειο Κρήτης, 18 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 960

Προς
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθ.Σκορδά

Κοινοποίηση:

  • Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κο Στ. Κομνηνό
  • Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ)
  • Επιτροπή Ανταγωνισμού

Θέμα: Χρεώσεις από τις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Πολλοί πρατηριούχοι μας, καταγγέλλουν για παράνομες και αυθαίρετες χρεώσεις από τις Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών στα τιμολόγια που εκδίδουν, για την πώληση καυσίμων στους πρατηριούχους πελάτες τους. Αυτές οι χρεώσεις από άλλες ΕΕΠ βαφτίζονται ως «ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ» και από άλλες ως «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ». Αυτές οι αυθαίρετες και παράνομες χρεώσεις επιβαρύνονται και με ΦΠΑ 23%.

Εμείς δεν βρήκαμε σχετικές διατάξεις που να δικαιολογούν αυτές τις χρεώσεις.

Παρακαλούμε όπως ερευνήσετε το θέμα και μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειες σας.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες διευκρινήσεις.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων