Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Χρηστικές οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου

Χρηστικές οδηγίες για τη ρύθμιση οφειλών μέχρι 27 Μαρτίου

Διαφήμιση

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

20 Μαρτίου 2015

ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε συνέχεια της ψήφισης του ν. 4320/2015 και ειδικότερα του άρθρου 34 που αφορά στην εκούσια καταβολή μέρους ή συνόλου οφειλής εκτός ρύθμισης με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν και για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, δημιουργήθηκε εκτύπωση για τη «Συγκεντρωτική Εικόνα Οφειλών εκτός Ρύθμισης», της οποίας το περιεχόμενο αναλύεται παρακάτω.

Η εκτύπωση χωρίζεται σε τρία (3) βασικά τμήματα:

Α. Αναλυτικές πληροφορίες νια κάθε οφειλή

 • Ο Α.Φ.Μ. και το Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία, του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου αντίστοιχα
 • Η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει βεβαιωθεί το χρέος
 • Το είδος του φόρου, το οικονομικό έτος που αφορά το χρέος καθώς και η ημερομηνία βεβαίωσης

diled_20_3_15

 • Το αρχικό βεβαιωθέν ποσό
 • Το μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εφόσον υπάρχει
 • Το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εκτύπωσης
 • Τα τέλη, που αφορούν σε ποσοστό επί του κεφαλαίου και δεν τυγχάνουν απαλλαγής
 • Οι προσαυξήσεις και οι τόκοι μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εκτύπωσης
 • Το ποσό ολικής εξόφλησης στο οποίο αθροίζονται μη ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο και τέλη, ενώ αγνοούνται οι εν λόγω προσαυξήσεις και τόκοι
 • Το ποσοστό μείωσης της συνολικής οφειλής. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η συνολική οφειλή είναι: 1.565,68 + 814,16 = 2.379,84, οπότε η μείωση που προκύπτει με την απαλλαγή είναι 814,16Â Â 100 / 2.379,84 = 34,21%
 • Η ημερομηνία για την οποία ισχύει η τρέχουσα αποτύπωση
 • Η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), η οποία είναι μοναδική για κάθε χρέος και χρησιμοποιείται για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ. για το συγκεκριμένο χρέος

Β. Πληροφορίες για το σύνολο των οφειλών

Περιλαμβάνει αθροιστικά όλες τις οφειλές εκτός ρύθμισης και τα ποσά για την ολική εξόφληση, τις προσαυξήσεις και τους τόκους καθώς και το συνολικό ποσοστό μείωσης, όπως επίσης και χρήσιμες επισημάνσεις για την πληρωμή στις Τράπεζες ή τα ΕΛ.ΤΑ.

diled_20_3_15_1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο φορολογούμενος έχει για παράδειγμα 5 οφειλές και επιθυμεί να τις εξοφλήσει ολικά, θα πρέπει να προσκομίσει στην τράπεζα 5 Ταυτότητες Οφειλής.

Γ. Συγκεντρωτική εικόνα οφειλών

Η συγκεντρωτική εικόνα οφειλών αφορά σε εναλλακτικό τρόπο αποτύπωσης όλων των οφειλών, για την διευκόλυνση όσων έχουν περισσότερες από τρεις (3) οφειλές.

Περιλαμβάνει τα στοιχεία που απεικονίζονται στο τμήμα Α της εκτύπωσης και επιπλέον το ποσό της συνολικής οφειλής.

diled_20_3_15_2

Τα ποσοστά μείωσης της οφειλής που εμφανίζονται στην παρούσα εκτύπωση αφορούν στην ολική εξόφληση της οφειλής. Σε κάθε περίπτωση δύναται να καταβληθεί μέρος της οφειλής με απαλλαγή των προσαυξήσεων που αναλογούν σε αυτήν την καταβολή.

Η ολική / μερική εκούσια καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης με δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους παρέχεται για τις καταβολές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2015.

Σημείωση: Στην εφαρμογή μπορείτε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή “Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου – Τέλη κυκλοφορίας” (κάνοντας login).

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι αυτός : https://www1.gsis.gr/webtax/incomefp/per.jsp

-16

OFEILES_15

Εναλλακτικά  στην εφαρμογή μπορείτε να μπείτε και από > Υπηρεσίες προς τους πολίτες > Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες

 

 

 

 

 

 

rithm2015_0

 

rithm2015_1

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων