Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών

Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών

Διαφήμιση

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΙΝ: κου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΤΗΛ: 2131514230 FAX: 2103301190

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2013

ΘΕΜΑ: Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών.

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ2-2338/28-12-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου του Υπουργείου σας θα θέλαμε εξ’ αρχής να σας αναφέρουμε ότι κρίνοντας με γνώμονα την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο του λιανικού εμπορίου υγρών καυσίμων, όχι μόνο είναι αδύνατον να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών τόσο στην Αττική και Θεσσαλονίκη όσο και στην υπόλοιπη επικράτεια αλλά και γενικά αβέβαιη αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση του κόστους κτήσης & εγκατάστασης των συστημάτων από την Πολιτεία.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών σε όλα τα στάδια διακίνησης των καυσίμων πρωτίστως θα έχει οικονομικά οφέλη για το κράτος από την πάταξη του λαθρεμπορίου, πολλαπλάσια ακόμη από το αυτό καθ’ αυτό συνολικό κόστος εγκατάστασης των ολοκληρωμένων συστημάτων σε όλα τα πρατήρια της επικράτειας και κατά δευτερεύοντα ρόλο αποσκοπεί στην εξυγίανση της αγοράς πετρελαιοειδών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Επομένως καλούνται οι επαγγελματίες πρατηριούχοι, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια παρουσίασαν την ιδέα και πρόταση για την εγκατάσταση των ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων να υποχρεώνονται σήμερα να επωμιστούν εξ’ ολοκλήρου το κόστος τοποθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων εντός του ασφυκτικού διαστήματος των τεσσάρων μηνών από την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών το Νοέμβριο του 2012, για να παταχθεί ένα φαινόμενο το οποίο χρόνια ολόκληρα το κράτος δεν είχε την ικανότητα ελλείψει πολιτικής βούλησης να ελέγξει και να αντιμετωπίσει, ώστε να εξασφαλίσει τα χρήματα που χάνονταν επί σειρά ετών και σήμερα απαιτούνται από το μνημόνιο.

Εξάλλου, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης έχει ήδη καταστρατηγηθεί με δική σας υπαιτιότητα, λόγω της καθυστέρησης έκδοσης σχετικής υπουργικής απόφασης, καθώς μεσολάβησαν 10 ολόκληροι μήνες μεταξύ της ΠΟΛ 1009/4/1/2012 (ΦΕΚ Β’ 72/27-01-2012), η οποία όριζε τα χρονοδιαγράμματα εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, στα πρατήρια υγρών καυσίμων, και της υπουργικής απόφασης Φ2-2022/14.11.2012 που οριστικοποίησε τις σχετικές διαδικασίες, προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου.

Το όποιο χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης πρόκειται να επανακαθοριστεί, θα γίνει αποδεκτό από τον κλάδο μόνον αφού πρώτα έχει προσδιοριστεί και εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί του θέματος, για να μην βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Για την Ο.Β.Ε.                                                                                               Για την ΠΟΠΕΚ

Μιχάλης Κιούσης                                                                                     Χαράλαμπος Μαυράκης

Πρόεδρος                                                                                                          Πρόεδρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων