Την ολοκλήρωση της πώλησης της «Coral Innovations ΑΕ εμπορίας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και διαδικτύου» στην Ireon Investments,  ανακοίνωσε σήμερα η Coral AE, θυγατρική της Motor Oil.

Η ανακοίνωση

Η CORAL Α.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CORAL A.E.) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2023 απόφασης του Δ.Σ. της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την πώληση του συνόλου (100%) των ονομαστικών μετοχών κυριότητάς της, εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία «CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», στην εταιρεία με την επωνυμία «IREON INVESTMENTS LTD» (Αγοράστρια).

Η «IREON INVESTMENTS LTD», που εδρεύει στην Κύπρo, αποτελεί 100% θυγατρική  της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., της οποίας ομοίως αποτελεί 100% θυγατρική και η CORAL Α.Ε.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ομιλικής αναδιάρθρωσης  για την αρτιότερη επίτευξη των σκοπών των  εταιρειών CORAL A.E και IREON INVESTMENTS LTD.

Η αξία της ως άνω συναλλαγής, που έλαβε χώρα στις 01.04.2023,  ανέρχεται σε 8.030.000 Ευρώ.

newmoney.gr