Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δανεισμός από αποθεματικά του ΤΕΑΠΥΚ ΠΟΠΕΚ

Δανεισμός από αποθεματικά του ΤΕΑΠΥΚ ΠΟΠΕΚ

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@popek.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 18/11/2011
Αρ. Πρωτ. 456

Προς τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε.Ε.
Κ. Γεράσιμο Βουδούρη

Θέμα: Δανεισμός από αποθεματικά του ΤΕΑΠΥΚ

Κύριε Διοικητά,
Διάφορες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) δανείστηκε εκ νέου κάποιο υψηλό ποσό από τα αποθεματικά του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν ευσταθούν οι παραπάνω πληροφορίες. Στην περίπτωση που ο ΟΑΕΕ προχώρησε όντως σε νέα πράξη δανεισμού από τα αποθεματικά του ΤΕΑΠΥΚ, σας παρακαλούμε άμεσα να μας γνωρίσετε το ύψος του ποσού που δανείστηκε και τη δέσμευση του ΟΑΕΕ για ημερομηνία επιστροφής.

Για λόγους ηθικής τάξεως, τέτοιες ενέργειες πρέπει να τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων ούτως ώστε να ενημερώνουμε εγκαίρως τους πρατηριούχους – μετόχους του ΤΕΑΠΥΚ προς αποφυγή καλλιέργειας ανησυχιών.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων