Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δελτίο τύπου 22/3/2013

Δελτίο τύπου 22/3/2013

Διαφήμιση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτίθεται να προκυρήξει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» με εκτυμώμενο προϋπολoγισμό 30.000.000 €, που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας σύμφωνα με τη σχετική υπ΄αριθμ. Β2 -829Α /2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»».

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων) που κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:

47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78.85:Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας
47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων

Οι κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Εξοπλισμού Ποσό ενίσχυσης

Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών

1.500€ ανά πρατήριο

Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών

1.250€ ανά πρατήριο

Υποσύστημα Δεξαμενών:

Controller (κονσόλα)

Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι

 

500€ ανά πρατήριο

400€ ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:

Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ

Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων

 

300€ ανά πρατήριο

 

200€ ανά πρατήριο

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποχρεούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή έως τις 27-03-2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://digitalaid.ktpae.gr/

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Πληροφορίες, επίσης, θα δίνονται στα τηλέφωνα: 213 1514230 και 213 1514428.

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων