Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Περάτωση της φάσης Α’ διεπαφής λογισμικού εισροών – εκροών για την αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ

Δελτίο Τύπου: Περάτωση της φάσης Α’ διεπαφής λογισμικού εισροών – εκροών για την αποστολή στοιχείων στη ΓΓΠΣ

Διαφήμιση

Ανακοινώνεται η επικαιροποιημένη λίστα υλοποιητών λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών που έχουν περατώσει επιτυχώς την Φάση Α’ δοκίμων για τη διεπαφή αποστολής στοιχείων από σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε σύνολο 15 υλοποίητων τέτοιου λογισμικού έχουν προκριθεί για τη Φάση Β’ οι παρακάτω:

Υλοποιητής Λογισμικού  Ημερ/νια Επιτυχούς
Περάτωσης Δοκιμών Φάσης Α’
ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 6/3/2014
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 6/3/2014
BARRACUDA SOFT 6/3/2014
ΕΛΒΗΣ 6/3/2014
LIALIAS SOFT 6/3/2014
LOGICOM 6/3/2014
GSI 6/3/2014
SINGULARLOGIC 6/3/2014
ΣΠΥΡΙΔΗΣ 6/3/2014
ZETES 6/3/2014
ΕΝΕRCOM 26/3/2014
ΜΠΟΗΣ 26/3/2014
KNOWSOFTWARE 26/3/2014

Υλοποιητές εκτος της παραπανω λιστας δεν έχουν περατώσει επί του παρόντος τα απαιτούμενα βήματα της Φάσης Α ώστε να προχωρήσουν στη Φάση Β’ των δοκίμων αποστολής στοιχείων προς της ΓΓΠΣ, και συνεπώς δε διαθέτουν επάρκεια λογισμικού για την αποστολή δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ.

Η Φάση Α’ περιλάμβανε της περάτωση της υλοποίησης της διεπαφής αποστολής στοιχείων εισροών εκροών του αντίστοιχου λογισμικού, σε δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

Η Φάση Β’ περιλαμβάνει αποστολή στοιχείων από ένα Πραγματικό πρατήριο, στη δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ, ώστε να διακριβωθεί ότι η επαφή του εγκατεστημένου λογισμικού εισροών-εκροών, λειτούργει επαρκώς στην αποστολή:

  1. Δελτία σε πραγματικό χρόνο (Δελτία Παραλαβής, Εξαγωγής, Επιστροφής, Λιτρομέτρηση)
  2. tankcheck για όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου κάθε 5 λεπτά
  3. Ισοζύγια τέλους ημέρας
  4. Ειδοποιήσεις σφαλμάτων/προβλήματος (Alerts)
  5. Αλλαγές τιμών πώλησης καυσίμου.

Τονίζεται ότι η τελική πιστοποίηση του λογισμικού που αφορά στη διεπαφή αποστολής στοιχείων και συνεπώς η επάρκεια λογισμικού θα ανακοινωθεί με το πέρας της Φάσης Β για όλους τους παραπάνω υλοποιητές.

H παραπάνω ενημέρωση δεν επέχει θέση πιστοποίησης λογισμικού άλλα αφορά στην πρόοδο δοκιμών για το λογισμικό εισροών-εκροών των παραπάνω υλοποιητών αποκλειστικά για τη λειτουργία της διεπαφής αποστολής στοιχείων προς τη ΓΓΠΣ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων