Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δεν απαιτεί απόφαση πλειοψηφίας η εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης σε διαμερίσματα πολυκατοικιών

Δεν απαιτεί απόφαση πλειοψηφίας η εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης σε διαμερίσματα πολυκατοικιών

Διαφήμιση
Ξεκινά σήμερα 26/9 η συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ – Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που θα αυτονομηθούν έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις δαπάνες συντήρησης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Στη διευκόλυνση της εγκατάστασης συστημάτων αυτόνομης θέρμανσης που μπορεί να είναι σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, τηλεθέρμανση, γεωθερμία, ή αντλίες συστήματος θέρμανσης, στοχεύει το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και το οποίο ξεκινάει να συζητείται σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2017.
 
 
Το νομοσχέδιο με τίτλο «Έλεγχος της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος» ανοίγει το δρόμο για την αυτονόμηση της θέρμανσης των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες χωρίς απόφαση της πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης. Προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι ιδιοκτήτες που επιλέγουν να αποκοπούν από τον κεντρικό καυστήρα έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στα κοινόχρηστα μόνο ως προς τις δαπάνες για την προληπτική συντήρησή του ή σε έκτακτα έξοδα και όχι στις δαπάνες για την κατανάλωση καυσίμου. Η αλλαγή αυτή αφορά και όσους ιδιοκτήτες έχουν ήδη προχωρήσει σε αυτόνομη θέρμανση, ωστόσο δεν θα πληρώνουν τις συγκεκριμένες δαπάνες από τούδε και στο εξής.

Οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση στην αυτόνομη θέρμανση 

Ειδικότερα, και με το άρθρο 127 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, επιδιώκεται να ρυθμιστούν οι προϋποθέσεις της αυτονόμησης της θέρμανσης των οριζόντιων ιδιοκτησιών, αρκεί τα συστήματα που επιλέγονται να είναι αποδοτικότερα από τα υπάρχοντα και να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, σύμφωνα με τον Κ.Ε.Ν.Α.Κ. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης με θέμα τη λήψη απόφασης για την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο μπορεί να πράξει και αν θέλει να εισηγηθεί την αλλαγή της κεντρικής θέρμανσης.

 
Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν ο διαχειριστής δεν συγκαλέσει συνέλευση εντός 30 ημερών, ο ιδιοκτήτης τη συγκαλεί αναρτώντας πρόσκληση στην είσοδο του κτιρίου, καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία. Αυτή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τότε που ανάρτησε την πρόσκληση. Αν η συνέλευση των συνιδιοκτητών λάβει αρνητική απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησης της συνέλευσης, τότε ο ιδιοκτήτης που τη ζήτησε δικαιούται με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και με τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των συνιδιοκτητών του να αποσυνδεθεί από το κεντρικό σύστημα, μονώνοντας τους σωλήνες που διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσει σε αυτή αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.
 
Ο ιδιοκτήτης πριν από την έναρξη της εγκατάστασης του αυτόνομου συστήματος θέρμανσης γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.
 
 
Με άλλες διατάξεις του ίδιου του άρθρου 127 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, προβλέπεται ότι στις πολυκατοικίες όπου υπάρχουν περισσότερες από μία οριζόντιες ιδιοκτησίες, για να αλλάξει το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και εφόσον βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση με βάση τον ΚΕΝΑΚ απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό της οικοδομής. Το νέο κεντρικό σύστημα θέρμανσης μπορεί να είναι η σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, η τηλεθέρμανση, η γεωθερμία, οι αντλίες συστήματος θέρμανσης κ.λπ.

πηγή: worldenergynews.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων