Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης με το σύστημα εισροών εκροών

Διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης με το σύστημα εισροών εκροών

Διαφήμιση

Πώλησης από το βυτίο εκτός της εγκατάστασης του πρατηρίου

  1. Με συγκεντρικό δελτίο αποστολής. Μόλις τελειώσει η φόρτωση του βυτίου στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου εκδίδεται η απόδειξη εσόδου αυτόματα από το σύστημα εισροών-εκροών. Ακολουθεί η έκδοση του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής όπου αναγράφεται ότι «εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ…..απόδειξης εσόδου». Επισυνάπτεται μαζί απόδειξη εσόδου και συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής όπου και παραμένει στο στέλεχος του πρατηριούχου. Τα ειδικά για την θέρμανση φορολογικά στοιχεία εκδίδονται κανονικά στην έδρα του πελάτη.
  2. μεμονωμένη πώληση( σε έναν πελάτη ) εκτός πρατηρίου χωρίς συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής Μόλις τελειώσει η φόρτωση του βυτίου στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου εκδίδεται η απόδειξη εσόδου αυτόματα από το σύστημα εισροών-εκροών. Στην έδρα του πρατηρίου εκδίδεται το ειδικό για την θέρμανση παραστατικό λιανικής πώλησης ( αθεώρητο) η της χονδρικής πώλησης όπου αναγράφεται «εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ΄αριθ….απόδειξης εσόδου. Επισυνάπτεται μαζί απόδειξη εσόδου και απόδειξη λιανικής πώλησης η τιμολόγιο, και παραδίδονται στον πελάτη μόλις τελειώσει η παράδοση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων