Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διάθεση βιβλίου παραλαβής και διακίνησης Υγραερίου για μεικτά πρατήρια

Διάθεση βιβλίου παραλαβής και διακίνησης Υγραερίου για μεικτά πρατήρια

Διαφήμιση

Μετά την έκδοση της Απόφασης με τα στοιχεία ΔΕΦΚ Α 1096142 ΕΞ 2016  (ΦΕΚ

 Β 2113/8.7.2016), όλοι οι πρατηριούχοι που διαθέτουν Υγραέριο κινητήρων από το πρατήριο τους, υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν στο εξής βιβλίο παραλαβής και διακίνησης Υγραερίου, θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.

Για τον σκοπό αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) εκτύπωσε βιβλία με βάση το υπόδειγμα του Υπ. Οικονομικών τα οποία διαθέτει ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους ενδιαφερόμενους πρατηριούχους.

Η διάθεση των βιβλίων παραλαβής και διακίνησης Υγραερίου, γίνεται καθημερινά

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα γραφεία της ΕΝ.ΒΕΘ καθημερινά 09:30 έως 13:00

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων