Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διευκρινίσεις από την κυπριακή κυβέρνηση για επιδότηση ρεύματος και μείωση φόρου καυσίμων

Διευκρινίσεις από την κυπριακή κυβέρνηση για επιδότηση ρεύματος και μείωση φόρου καυσίμων

Διαφήμιση
Διευκρινίσεις από την κυπριακή κυβέρνηση για επιδότηση ρεύματος και μείωση φόρου καυσίμων
06 11 2023 

Δύο από τα 17 μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκονται σε εφαρμογή εδώ και μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, από την περασμένη Παρασκευή τέθηκε σε εφαρμογή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης (βενζίνη και πετρέλαιο), στους ελάχιστους συντελεστές, βάσει του κοινοτικού κεκτημένου. Η μείωση του φόρου κατανάλωσης είναι σε ισχύ από 3 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 3 Μαρτίου 2024.

Εξάλλου, από τις 15 Νοεμβρίου του 2023 μέχρι την 31η Μαρτίου του 2024 θα τεθεί σε εφαρμογή η μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στον ελάχιστο συντελεστή, βάσει του κοινοτικού κεκτημένου.

Όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στους ελάχιστους συντελεστές (βενζίνη από €0,429/λίτρο σε €0,359/λίτρο, πετρέλαιο κίνησης από €0,40/λίτρο σε €0,33/λίτρο και πετρέλαιο θέρμανσης από €0,07473/λίτρο σε €0,021/λίτρο), επιφέρει μείωση στην τελική τιμή πώλησης τους, περιλαμβανομένου ΦΠΑ κατά 8,33 σεντ το λίτρο στα καύσιμα κίνησης και 6,39 σεντ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Επίσης, υποδεικνύει πως οι μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης συμβάλλουν θετικά στον μετριασμό του κόστους αγοράς καυσίμων κατά 5,4% στη βενζίνη, 4,9% στο πετρέλαιο κίνησης και 5,2% στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές πώλησης καυσίμων που τύγχαναν εφαρμογής προ της εφαρμογής των μειώσεων του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Σε ό,τι αφορά το χρωματισμένο πετρέλαιο για γεωργικούς σκοπούς, σημειώνεται ότι δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καθώς ο υφιστάμενος συντελεστής €0,021/λίτρο, που εφαρμόζεται από την 1/9/2017, είναι ο ελάχιστος που προβλέπεται από το κοινοτικό κεκτημένο. Περαιτέρω, και ως αντιστάθμισμα για το αντίστοιχο ποσό καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στο χρωματισμένο πετρελαίου για γεωργικούς σκοπούς, το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει δύο Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων, μέσω των οποίων το Κράτος καταβάλλει ενίσχυση ως ακολούθως:

– Σχέδιο Παραχώρησης Ενίσχυσης στους δικαιούχους «χρωματισμένου» γεωργικού πετρελαίου για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στα οχήματα για γεωργικούς σκοπούς,

– Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους για το πετρέλαιο κίνησης.

Σε σχέση με το υγραέριο, σημειώνεται ότι για το υγραέριο θέρμανσης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι μηδέν ενώ για το υγραέριο κίνησης εφαρμόζεται ο ελάχιστος συντελεστής.

Κλιμακωτή επιδότηση του ηλεκτρισμού

Επιπρόσθετα, είναι σε εφαρμογή η επιδότηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματα. Συγκεκριμένα, αφορά κλιμακωτή επιδότηση του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για τους τιμολογούμενους μήνες Νοεμβρίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024, για τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με καταμέτρηση μέχρι τις 29.2.2024, που καλύπτει οικιακούς, ευάλωτους, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Το μέτρο της κλιμακωτής επιδότησης του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτει περίπου 410.000 οικίες και 103.000 επιχειρήσεις. Ο υπολογισμός της κλιμακωτής επιδότησης  για τις τιμολογήσεις Νοεμβρίου 23, λαμβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε αυξήσεις έχουν επέλθει στις επιλέξιμες διατιμήσεις κατά την περίοδο Ιουνίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, όπου για τους ευάλωτους καταναλωτές η επιδότηση καλύπτει το 100% της αύξησης της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως διευκρινίζει το Υπουργείο Οικονομικών, σε περίπτωση που η διμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 800kwh για τις επιλέξιμες διατιμήσεις της ΑΗΚ, η μέση ποσοστιαία έκπτωση στον λογαριασμό της ΑΗΚ εκτιμάται σε 15,2% για τους οικιακούς πελάτες, 28% για τους ευάλωτους καταναλωτές, 7,4% για τους εμπορικούς και 7,9% για τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι καταναλωτές των οποίων η κατανάλωση τους υπερβαίνει την ανώτατη καθορισμένη κλιμακωτή επιδότηση δεν θα απωλέσουν την επιδότηση μέχρι την καθορισθείσα οροφή. Πρόσθετα παρόμοιων ελαφρύνσεων και ανάλογου χειρισμού, θα τύχουν πελάτες άλλων προμηθευτών πέραν της ΑΗΚ, νοουμένου ότι η εγκεκριμένη ισχύς των υποστατικών των πελατών αυτών δεν υπερβαίνει τα 70kVA (100A 3-Φ) και για τις περιπτώσεις εκείνες που προκύπτουν αυξημένες τιμολογήσεις λόγω αύξησης του κόστους καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή, εφόσον οι μεταξύ τους συμβάσεις προνοούν τη μετακύληση αυτού του επιπλέον κόστους.

Καταλήγοντας, το υπουργείο σημειώνει πως τα συγκεκριμένα μέτρα, σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πακέτο μέτρων που εγκρίθηκε, συμβάλλουν θετικά στη στήριξη των εισοδημάτων που πλήττονται λόγω των εξωγενών παραγόντων στις αυξήσεις των διεθνών τιμών ενέργειας.

energypress.gr

 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων