Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διευκρίνηση λειτουργείας αντλιών κατά την διαδικασία παραλαβής καυσίμου

Διευκρίνηση λειτουργείας αντλιών κατά την διαδικασία παραλαβής καυσίμου

Διαφήμιση

Κύριοι,

Αναφορικά με το ερώτημα το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας , σχετικά με το εάν κατά την διαδικασία της παραλαβής καυσίμου θα πρέπει να κλειδώνουν όλες οι αντλίες του πρατηρίου καθ’ όλη την διάρκεια παραλαβής (ανεξάρτητα από το προϊόν παραλαβής) , ή μόνο οι αντλίες / ακροσωλήνια που διανέμουν το προϊόν στο οποίο την δεδομένη στιγμή γίνεται η παραλαβή.Διευκρινίζουμε ότι κατά την παραλαβή ενός είδους καυσίμου , το σύστημα απαγορεύει την πώληση από τις αντλίες
που συνδέονται με την δεξαμενή (ή σύστημα δεξαμενών ) του καυσίμου αυτού.

Η Διευθύντρια
Μαρία Σχοινά

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Διεύθυνση Μετρολογίας

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων