Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διεύθυνση Μετρολογίας: Κλειστό το πρατήριο κατά την παραλαβή

Διεύθυνση Μετρολογίας: Κλειστό το πρατήριο κατά την παραλαβή

Διαφήμιση

Νέες διευκρινήσεις για την παραλαβή καυσίμων από την διεύθυνση μετρολογίας του υπουργείου ανάπτυξης

Κύριοι,
σε συνέχεια προηγούμενης διευκρίνισης της Υπηρεσίας μας ΕΔΩ σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργίας των αντλιών του πρατηρίου κατά τη παραλαβή από το εγκατεστημένο σύστημα εισροών – εκροών, αποσαφηνίζουμε ότι τα όσα παρατέθηκαν αφορούν στην ορθή λειτουργία του συστήματος, ώστε να αποτυπωθεί χωρίς σφάλμα η παραλαβή.

Τούτο όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται και δεν αίρει ή αναιρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των πρατηρίων καυσίμων, όπως αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται και στο άρθρο 14 των βδ 465/1970 και π.δ. 1224/1981, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το Άρθρο 12 του Π.Δ. 118/2006, σύμφωνα με το οποίο :

[blockquote author=”” link=”” target=”_blank”]Η πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων γίνεται παρουσία του εκμεταλλευτή του πρατηρίου ή εντεταλμένου υπαλλήλου, με ευθύνη αυτού και του μεταφορέα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε ετοιμότητα τους πυροσβεστήρες του βυτιοφόρου και του πρατηίου κοντά στο φρεάτιο που γίνεται η πλήρωση της δεξαμενής με καύσιμα. Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα πλήρωσης των δεξαμενών του πρατηρίου πρέπει να τοποθετείται στην είσοδο αυτού εμπόδιο που θα φέρει πινακίδα διαστάσεων 1,00×0,50 μ. στην οποία θα υπάρχει η επιγραφή «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ»[/blockquote]

Η Διευθύντρια
Μαρία Σχοινά

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Διεύθυνση Μετρολογίας

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων