Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Δικαιούχων Πρατηριούχων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων

Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Δικαιούχων Πρατηριούχων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων

Διαφήμιση

Έργο των Ελεγκτών της Ομάδας Επιτόπιας Επαλήθευσης είναι η επιτόπια επαλήθευση των πράξεων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων: «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» για τις οποίες υποβάλλονται Δηλώσεις Ολοκλήρωσης Πράξης από τους Δικαιούχους.

Η Απόφαση  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%956%CE%97469%CE%974%CE%A3-%CE%A7%CE%A4%CE%A8?inline=true

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων