Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δημοσιοποίηση πρατηριούχων στην ιστοσελίδα του υπουργείου σας

Δημοσιοποίηση πρατηριούχων στην ιστοσελίδα του υπουργείου σας

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
Κιν. Προέδρου κ. Χ. Μαυράκη – 6984314310
E mail: popek@sppi.gr & info@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης 20/04/2011
Αριθμ. Πρωτ. 280

Προς τον
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μαθιουδάκη

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση πρατηριούχων στην ιστοσελίδα του υπουργείου σας

Κύριε Γενικέ,

Κατά την συνάντηση μας στις 15 Απριλίου συζητήσαμε διάφορα θέματα που απασχολούν τους πρατηριούχους.

Ένα απ’ αυτά, αφορά τους πρατηριούχους στους οποίους έχουν επιβληθεί διάφορα διοικητικά πρόστιμα, μετά από τον έλεγχο που διενήργησαν τα ΚΕΔΑΚ στα πρατήρια τους και διαπίστωσαν από το ληφθέν μη κανονικό δείγμα, ότι διέθεταν επιμολυσμένα καύσιμα.

Επειδή όλοι γνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν από τον τρόπο διακίνησης των καυσίμων και την πιθανότητα λάθους κατά την μεταφορά και εκφόρτωση στα πρατήρια μεικτών φορτίων καυσίμων από τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, επειδή τα πρόστιμα επιβάλλονται χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη οι αιτίες και το ποσοστό της επιμόλυνσης, ζητάμε να σταματήσει ,άμεσα η δημοσιοποίηση των πρατηριούχων στον συγκεκριμένο πίνακα της ιστοσελίδας του υπουργείου σας , με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για την επαγγελματική και επιχειρηματική τους προσωπικότητα, τις οποίες αντιλαμβάνεσθε. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να διασύρονται συγκεκριμένοι πρατηριούχοι με την ανάρτηση των ονομάτων τους από την ιστοσελίδα του υπουργείου σας, χωρίς δικαστική απόφαση για την ενοχή τους.

Στον συγκεκριμένο πίνακα πρέπει να αναρτώνται απαραιτήτως τα ονόματα όλων όσων έχουν καταδικασθεί από την Δικαιοσύνη για νοθεία καυσίμων.

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων