Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΔΝΤ: Στα 5,3 τρισ. δολ. οι παγκόσμιες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα το 2015

ΔΝΤ: Στα 5,3 τρισ. δολ. οι παγκόσμιες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα το 2015

Διαφήμιση

Οι παγκόσμιες επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα έφτασαν τα 5,3 τρισ. δολάρια το 2015, από 4,9 τρις. το 2013, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσίευσαν στελέχη του ΔΝΤ.

Εξέτασαν τόσο άμεσες επιδοτήσεις, όσο και έμμεσες ενισχύσεις, καθώς και το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος των ορυκτών καυσίμων.

«Κοιτάξαμε όχι μόνο το κόστος προμήθειας, αλλά εξίσου σημαντικό και το περιβαλλοντικό κόστος όπως τις τάσεις για την κλιματική αλλαγή, τους θανάτους από την ρύπανση και τη φορολογία στα καταναλωτικά είδη», αναφέρθηκε σχετικά.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, οι άμεσες επιδοτήσεις ανήλθαν σε 0,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2013, αλλά αν συμπεριληφθούν και οι έμμεσες τότε το ποσοστό αυξάνεται σε 6,5%, όπου και βρίσκονται σήμερα.

Όσον αφορά στα επιμέρους καύσιμα, το πετρέλαιο και ο άνθρακας είναι οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι από τις επιδοτήσεις, ενώ οι χώρες που προσφέρουν τις περισσότερες είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρώπη προσφέρει τις μισές συγκριτικά με τις ΗΠΑ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων