Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εκδίκαση από το συμβούλιο επικρατείας για την κατάργηση του τέλους εισόδου εξόδου στα πρατήρια και την μείωση του τέλους ή κατάργηση αυτού για τις πινακίδες ανάρτησης τιμών και σήματος

Εκδίκαση από το συμβούλιο επικρατείας για την κατάργηση του τέλους εισόδου εξόδου στα πρατήρια και την μείωση του τέλους ή κατάργηση αυτού για τις πινακίδες ανάρτησης τιμών και σήματος

Διαφήμιση

Περίπου 7 αναβολές νέα εκδίκαση 2/12/2015.

Όποιοι συνάδελφοι ανήκουν στο δήμο Θεσσαλονίκης ήδη από το 2015 έχει καταργηθεί η πληρωμή του τέλους εισόδου εξόδου στα πρατήρια καύσιμων επίσης από το 2016 το τέλος κατάληψης πεζοδρομίου για τις πινακίδες ανάρτησης τιμών και σήματος έχει μειωθεί από 1000,00 ευρώ έκαστος στα 500,00 ευρώ έκαστος.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων