Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου για πολλαπλές παραδόσεις σε πελάτη

Έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου για πολλαπλές παραδόσεις σε πελάτη

Διαφήμιση

Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη , ο αριθμός του μηχανήματος, το καύσιμο, η ποσότητα και η υπογραφή του παραλαμβάνοντος το καύσιμο (δηλαδή πολλαπλές παραδόσεις στον συγκεκριμένο πελάτη) τότε με την επισύναψη του ενός φύλλου της κατάστασης και των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου από την αντλία, εκδίδεται το συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων