Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έκρηξη οφειλών και μπαράζ κατασχέσεων από την εφορία

Έκρηξη οφειλών και μπαράζ κατασχέσεων από την εφορία

Διαφήμιση

Πίσω από τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την πιστοποίηση υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016 κρύβεται μια δύσκολη πραγματικότητα για τους φορολογούμενους που αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφορούν στην παρακολούθηση της φορολογικής διοίκησης. Καταγράφεται δραματική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αλλά και σημαντική αύξηση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί εναντίον όσων δεν μπορούν να πληρώσουν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:
-το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος (που δημιουργήθηκε εντός του 2017) που συσσώρευσαν οι φορολογούμενοι το πρώτο δίμηνο του 2017 ανήλθε στα 2,619 δισ. ευρώ. Μάλιστα, το 1,6 δισ. ευρώ από αυτό το ποσό είναι φορολογικές οφειλές και το υπόλοιπο 1 δισ. ευρώ είναι μη φορολογικές οφειλές, όπως για παράδειγμα καταπτώσεις εγγυήσεων του δημοσίου που το σχετικό ποσό βεβαιώνεται σε ιδιώτες κα

-το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων προς τη φορολογική διοίκηση ανήλθε τον Φεβρουάριο σε 93,9 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι εισπράξιμο από αυτό το ποσό θεωρείται λιγότερο από το 20% καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αφορά επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο, φορολογούμενους που έχουν αποβιώσεις και πρόστιμα τα οποία δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ

-οι φορολογούμενοι οι οποίοι στο τέλος Φεβρουαρίου είχαν οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχονταν σε 4.052.270. Ο αριθμός αυτός παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον Ιανουάριο κατά 121.000. Και πάλι όμως ο αριθμός των οφειλετών είναι απίστευτα μεγάλος

-οι φορολογούμενοι στους οποίους η εφορία μπορεί να προχωρήσει σε λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης ανέρχονται σε 1,655 εκατ. ενώ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε 873.049 οφειλέτες. Μάλιστα ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από την αρχή του έτους κατά 33.993 φορολογούμενους.

Με άλλα λόγια κάθε εργάσιμη ημέρα επιβάλλονταν περισσότερες από 670 κατασχέσεις. Οι κατασχέσεις που επιβάλλονται είναι κατά κύριο λόγο δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, όπως είναι τα ενοίκια.

capital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων