Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στα πρατήρια

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στα πρατήρια

Διαφήμιση

farmakΤα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βο­ηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:

      α. Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.
      β. Παρακεταµόλη.
    γ. Aντιισταµινικά δισκία

Η Απόφαση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων