Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΛΙΝΟΪΛ: Λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

ΕΛΙΝΟΪΛ: Λήξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Διαφήμιση

Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2017 έληξε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που είχε αποφασίσει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2015.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος (2 Ιουλίου 2015 – 30 Ιουνίου 2017) η Εταιρία προέβη συνολικά σε αγορά 115.585 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,878 ευρω ανά μετοχή, τις οποίες συνεχίζει να κατέχει και κατά την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.

 

Πηγή: energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων