Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Elinoil: Στις 15 Ιουνίου η έναρξη καταβολής μερίσματος

Elinoil: Στις 15 Ιουνίου η έναρξη καταβολής μερίσματος

Διαφήμιση

Η Elinoil τροποποίησε το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2016 όσον αφορά στην διανομή μερίσματος ως εξής:

Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος: Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016
Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων: Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016
Ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων