Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ελλάδα: Πότε αποσύρονται τα μικρά βυτιοφόρα;

Ελλάδα: Πότε αποσύρονται τα μικρά βυτιοφόρα;

Διαφήμιση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΗΣ
 
bytio3

Υπουργική Απόφαση ξεκαθαρίζει μέχρι πότε θα μπορούν να κινούνται στην Ελλάδα τα μικρά φορτηγάκια μεταφοράς καυσίμων.

Ξεκίνησε ήδη η αντίστροφη μέτρηση για την απόσυρση των παλαιών και μικρών βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων στην Ελλάδα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να δίνει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα αντικατάστασής τους.

Ειδικότερα σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 2887/Τεύχος-Β/02-05-23) τα βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των 1.000 λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησηςπετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή.

Επίσης το ΥΠΥΜΕ προβλέπει ότι επί των αδειών κυκλοφορίας των παραπάνω μικρών βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων θα σημειώνεται συγκεκριμένη παρατήρηση κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «Δεξαμενή≤1000 Λίτρων» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο. Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται ανά 3 έτη σε επιθεώρηση από φορείς επιθεώρησης που πραγματοποιούν περιοδική επιθεώρηση δεξαμενής.

Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών. H ύπαρξη της παρατήρησης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και η ισχύς του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής, το οποίο και προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο σε κάθε Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο, ελέγχεται από το διενεργούν τον έλεγχο ΚΤΕΟ. Σε περίπτωση έλλειψης της παρατήρησης ή έλλειψης του πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής ή λήξης της ισχύος αυτού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» επί του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος.

 

Επίσης στην υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η έκδοση άδειας κυκλοφορίας σε φορτηγά οχήματα κατηγορίας ΕΧ/ΙΙ ή ΑΤ, με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος ≤7500 Kg, των οποίων η ηλεκτρική καλωδίωση δεν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων που αναφέρονται στη Συμφωνία ADR, επιτρέπεται για 2 έτη από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (02/05/23), για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών.

Για τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων αυτών πρέπει να πληρούνται οι λοιπές απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR. Επί των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών τίθεται η παρατήρηση «Εθνικών Μεταφορών».

carandmotor.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων