Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΛΠΕ: Απεργία χωρίς αιτήματα από τους εργαζόμενους των 17,5 μισθών

ΕΛΠΕ: Απεργία χωρίς αιτήματα από τους εργαζόμενους των 17,5 μισθών

Διαφήμιση

Μπορεί οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια να είναι από τους πλέον προνομιούχους αφού απολαμβάνουν 17,5 μισθούς, ωστόσο αυτό δεν τους εμποδίζει να… απεργούν χωρίς κανένα πραγματικό αίτημα. Έτσι από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα βρίσκονται σε εξέλιξη 2 επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες που εξήγγειλε το  Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, προβάλλοντας ομιχλώδη αιτήματα που στην πλειοψηφία τους έχουν ήδη ικανοποιηθεί από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του ομίλου εκφράζει την αδυναμία της να κατανοήσει τους πραγματικούς λόγους που οδηγούν το σωματείο εργαζομένων σε συγκρουσιακές λογικές και καλεί τους εργαζόμενους και το σωματείο να επανεξετάσουν τη στάση τους. 

Ειδικότερα, σε σχέση με την απεργία που προκηρύχθηκε από το ΠΣΕΕΠ αξίζει να αναφερθεί ότι αφορά είτε σε ανύπαρκτα είτε σε ικανοποιημένα αιτήματα, αφού:

1) Δεν υπάρχει κανένα οικονομικό αίτημα, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ απολαμβάνουν προνομιούχο υπερκάλυψη ασφαλιστικών και εισοδηματικών αναγκών. Επιπλέον υπάρχει σταθερή, ασφαλής και μόνιμη απασχόληση, κάτι που για τους εργαζόμενους  στην υπόλοιπη χώρα αποτελεί άπιαστο όνειρο.

2) Στα αιτήματα που προτάσσονται, περιλαμβάνονται τα ασφαλή οργανογράμματα, όταν τα υφιστάμενα οργανογράμματα των ΕΛΠΕ ήταν και παραμένουν απολύτως ασφαλή και υπερκαλύπτουν όλες τις διεθνείς προβλέψεις.   

3) Το αίτημα για “κάλυψη των κενών σε ανθρώπινο δυναμικό”, αφορά  τις ανάγκες που προκύπτουν από τα προγράμματα εκπαίδευσης και τις προβλεπόμενες συνταξιοδοτήσεις. Το αίτημα αυτό επίσης ήδη υλοποιείται. Το β’ εξάμηνο του 2015 έγιναν 84 προσλήψεις και την περασμένη εβδομάδα αποφασίστηκαν από το ΔΣ (πάλι ομόφωνα…) άλλες 170 προσλήψεις σε βάθος τριετίας. Υπέρμετρη και εκτός λογικής αύξηση των προσλήψεων θα θέσει εν αμφιβόλω την όλη πορεία της εταιρείας…

4) Το αίτημα για μονιμοποίηση των “εργολαβικών” εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες υλοποιείται σταδιακά. Δεν υπάρχει όμως ούτε η δυνατότητα, ούτε η ανάγκη για πλήρη μονιμοποίηση όλων.

5) Το αίτημα για διαρκή και συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης υπερκαλύπτεται ήδη. Επιπλέον ο Όμιλος ΕΛΠΕ ιδρύει Σχολή για την εκπαίδευση εργαζομένων σε ειδικότητες που απασχολούνται στα Διυλιστήρια.

6) Τέλος υπάρχει το αίτημα για καθορισμό των διαδικασιών για την περιγραφή των θέσεων εργασίας… Ακόμα και αυτό ήδη υλοποιείται. Μάλιστα επικαιροποιείται στο πλαίσιο των αναβαθμισμένων απαιτήσεων τεχνικής γνώσης και δεξιοτήτων μετά τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των λειτουργιών.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι κινητοποιήσεις, που είναι σαφές ότι εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες, δεν αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα, παρά μόνο εάν αποφασιστεί η συνέχισή τους. 

Τι τονίζουν τα Ελληνικά Πετρέλαια 

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ΕΛΠΕ.: 

Η Διοίκηση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια δυσκολεύεται να κατανοήσει τους πραγματικούς λόγους που οδηγούν το ΠΣΕΕΠ σε συγκρουσιακές λογικές και πρακτικές. Πολύ περισσότερο που πιθανή υιοθέτηση αβάσιμων και προσχηματικών αιτημάτων του, θα έθετε εν αμφιβόλω την ανάπτυξη ή ακόμη και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. 

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων στην αγορά της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όξυνσης του Ελληνικού και Διεθνούς Ανταγωνισμού και εν μέσω ευρύτερων κινητοποιήσεων άλλων τμημάτων της Ελληνικής κοινωνίας τα οποία προτάσσουν ζητήματα επιβίωσης, σε αντίθεση με τους πολύ καλούς όρους που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις στον Όμιλό μας. 

Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να αποκαταστήσει την αλήθεια και να αποδείξει τη συνέπεια λόγων και έργων. Στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε και εκπόνησε ένα συνολικό πρόγραμμα παρέμβασης στην οργάνωση και στελέχωση της Παραγωγής, της Συντήρησης και των Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Στo πλαίσιο  του προγράμματος αυτού:

-Ήδη υλοποιείται η αλλαγή της οργανωτικής δομής του Ομίλου, όπως δηλώθηκε μετά το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015. Ταυτοχρόνως προωθείται ο πενταετής στρατηγικός σχεδιασμός 2016-2020, μέρος του οποίου αποτελεί η ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας στους  εργαζομένους μέσω ενός συστηματικού προγράμματος εκπαίδευσης.  

– Τον Ιούλιο συστάθηκε κοινή επιτροπή Εταιρείας και Σωματείου, ο ρόλος της οποίας είναι συμβουλευτικός, για την αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό, σύμφωνα με το ισχύον οργανόγραμμα, την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την τεχνική εκπαίδευση του προσωπικού και την εξέταση της ανάγκης επικαιροποίησης των διαδικασιών για τεχνικά θέματα των Διυλιστηρίων. Στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής, η Εταιρεία παρουσίασε τεκμηριωμένη ανάλυση των αναγκών ανάπτυξης και ενίσχυσης, όπου απαιτείται, του Ανθρώπινου Δυναμικού μας.  

– Το δεύτερο εξάμηνο του 2015 πραγματοποιήθηκαν 84 προσλήψεις για κάλυψη όλων των κενών του συμφωνημένου οργανογράμματος .

– Επιπρόσθετα, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε τριετές πλάνο προσλήψεων 170 εργαζομένων. Το 2016 θα δοθεί έμφαση στη Λειτουργία των Διυλιστηρίων, με ενίσχυση της βάρδιας με εφεδρικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης, χωρίς να δημιουργούνται κενά στην παραγωγική διαδικασία και να μειωθεί δραστικά η ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης, με στόχο την εξάλειψή της. Το 2017 θα ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό της Συντήρησης, ενώ το 2018 θα υλοποιηθούν  τυχόν διορθωτικές ενέργειες και θα εξετασθεί η ενίσχυση της στελέχωσης των υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η ολοκλήρωση του τριετούς πλάνου θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των σημαντικών δεικτών απασχόλησης, καθιστώντας εφικτή την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, χωρίς επίπτωση στην παραγωγική διαδικασία.

Η Διοίκηση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια δηλώνει ότι, από θέση αρχής, σέβεται απολύτως τις εργατικές διεκδικήσεις και τα εκλεγμένα όργανα των εργαζομένων και θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους για το κοινό καλό. Όπως ήδη έχουμε κάνει γνωστό, είμαστε πρόθυμοι να μελετήσουμε οποιαδήποτε εναλλακτική προσέγγιση, στο πλαίσιο όμως πάντα της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η ΕΛΠΕ είναι και οφείλει να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της ενεργειακής αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, ρόλο  που Διοίκηση και εργαζόμενοι έχουν καθήκον να πραγματοποιήσουν απέναντι στην κοινωνία μας που δοκιμάζεται. 

Για τους λόγους αυτούς καλεί τους εργαζόμενους να υιοθετήσουν τον υλοποιούμενο στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της ασφάλειας και να βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις για την ολοκλήρωση και επιτυχία του. Για την πλήρη ενημέρωση,  παρατίθεται συνημμένα απόσπασμα από την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 

Καλεί δε, για μια ακόμη φορά, το ΠΣΕΕΠ να επανεξετάσει τη στάση του στο πνεύμα της αμοιβαίας κατανόησης και της καλής πίστης που απαιτείται, ώστε με σύνεση και ρεαλισμό να εστιάσουμε από κοινού στην υλοποίηση των σημαντικών δράσεων που δρομολογούνται προς όφελος των εργαζομένων και της Εταιρείας  μας.  

Απόσπασμα από την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στην 1256/21.01.2016 συνεδρίασή του 

“…Η βάση του συστήματος Ολιστικής Ασφάλειας, στο οποίο όλα τα ιεραρχικά επίπεδα έχουν καθοριστικό ρόλο, είναι να ενισχυθεί η κουλτούρα ασφάλειας στους εργαζομένους μας, όπου ο κάθε ένας να θεωρεί την ασφάλεια σημαντική αξία, να είναι πάντα σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσει το απροσδόκητο και να σχεδιάζει τον τρόπο εργασίας του εξ αρχής, με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μια τέτοια κουλτούρα, όμως, μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο με στοχευμένη και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση,  που θα δημιουργήσει μια νέα οπτική και έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας. Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αυτής εξαρτώνται άμεσα και από την επαρκή αναπλήρωση των εργασιακών αναγκών, που θα προκύψουν από την απουσία των εκπαιδευόμενων εργαζομένων.

Για το σκοπό αυτό,  ο στρατηγικός σχεδιασμός της Διοίκησης περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

– Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εργαζομένων στα Διυλιστήρια σε θέματα ασφάλειας. 
– Δημιουργία σχολής μέσω της οποίας θα εκπαιδεύεται δομημένα κάθε εργαζόμενος που απασχολείται σε χώρους των Διυλιστηρίων μας, ανεξαρτήτως του εργοδότη του.
– Πλάνο μετακίνησης των Χειριστών Βάρδιας όλων των  βαθμίδων στις ΒΕΑ και ΒΕΕ, σε κάθε αντίστοιχη θέση εργασίας του Συγκροτήματος στο οποίο απασχολούνται, μετά από σχετική ενημέρωση και εκπαίδευση.
– Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προσλήψεων, σε βάθος τριετίας, το οποίο θα λάβει υπόψη και τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις αλλά και την σταδιακή ένταξη των νεοπροσληφθέντων στην παραγωγή, κατά τρόπο που οι αυξημένες ανάγκες εκπαίδευσης να μην προκαλέσουν δυσλειτουργίες στην παραγωγική διαδικασία…”

capital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων