Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΛΠΕ: Στα 32 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΕΛΠΕ: Στα 32 εκατ. τα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Διαφήμιση

Καθαρά κέρδη 32 εκατ. ευρώ εν μέσω χαμηλών τιμών αργού διεθνώς και χαμηλής ζήτησης στην εγχώρια αγορά σημείωσαν στο α’ τρίμηνο τα Ελληνικά Πετρέλαια. Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA έφτασαν τα €169 εκατ. ευρώ έναντι €205 εκ. στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της διατήρησης υψηλών διεθνών περιθωρίων, των βελτιωμένων λειτουργικών επιδόσεων των διυλιστηρίων και υψηλών εξαγωγών (55% του συνόλου των πωλήσεων), αλλά και την αξιοποίηση της ισχυρής ρευστότητας για εμπορικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στις εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα Καθαρά Κέρδη του τριμήνου διαμορφώθηκαν σε €32 εκατ. (Α’ Τρίμηνο 2015: €17 εκ.), καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά (€40 εκατ.) από τη συνεχιζόμενη πτώση τιμών στην αρχή του έτους και από την επίπτωση έκτακτων προβλέψεων στα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ. Εξαιρουμένων των επιπτώσεων αυτών, τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη για το Α’ τρίμηνο ανήλθαν σε €70 εκατ. (Α’ Τρίμηνο 2015: €54 εκατ.).

Ο ισολογισμός του Ομίλου είναι βελτιωμένος καθώς η υψηλή κερδοφορία των τελευταίων έξι τριμήνων, σε συνδυασμό με μειωμένες κεφαλαιακές δαπάνες, ενίσχυσε τις ταμειακές ροές, επιτρέποντας αυξημένες επιλογές και βελτιωμένους όρους προμηθείας αργού πετρελαίου.

Στις 16 Μαΐου 2016, ο Όμιλος προγραμματίζει την αποπληρωμή του ομολόγου $400εκ. έκδοσης HPF plc., αξιοποιώντας κυρίως υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, ενώ η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων είναι υπό εξέταση.

Περαιτέρω μείωση διεθνών τιμών αργού στο Α’ Τρίμηνο 2016

Κατά το Α’ Τρίμηνο διατηρήθηκε η αυξημένη προσφορά αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, ενώ οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ δεν κατάφεραν τα καταλήξουν σε συμφωνία για διατήρηση της παραγωγής στα τρέχοντα επίπεδα. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την σταδιακή επιστροφή του Ιράν στις διεθνείς αγορές, αύξησαν τις πιέσεις στις τιμές αργού πετρελαίου. Το αργό τύπου Brent κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στα $35/bbl για το Α’ τρίμηνο 2016, ενώ κατά το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου 2016 διαμορφώθηκε προσωρινά κάτω από τα $30/bbl, τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2004.

Το δολάριο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα τρίμηνα, με την ισοτιμία του ευρώ να κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, στα 1,10 δολάρια.

Η υπερπροσφορά αργού πετρελαίου, ιδιαίτερα για τους βαρύτερους τύπους αργού στη Μεσόγειο, σε συνδυασμό με την αυξημένη διεθνή ζήτηση για βενζίνες, διατήρησαν τα περιθώρια διύλισης σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου FCC ανήλθαν στα $5,5/bbl, χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι ($6,9/bbl) ενώ τα περιθώρια Ηydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,4/bbl (2015: $7,2/bbl).

Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων στο Α’ Τρίμηνο

Η ζήτηση στην εσωτερική φορολογημένη αγορά καυσίμων σημείωσε πτώση 7% κατά το Α’ Τρίμηνο 2016 και κυμάνθηκε στα 1,8 εκατ. τόνους, λόγω της σημαντικής πτώσης της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης (-22%), που επηρεάστηκε από τις ήπιες καιρικές συνθήκες. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της αγοράς, η ζήτηση για καύσιμα κίνησης σημείωσε οριακή αύξηση με την κατανάλωση ντίζελ να καταγράφει κέρδη 4%, ενώ η βενζίνη σημείωσε απώλειες 2%.

Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα

Οι βελτιωμένες επιδόσεις όλων των διυλιστηρίων του Ομίλου λόγω της υψηλής διαθεσιμότητας και αριστοποίησης του μίγματος αργού πετρελαίου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ευκαιριών στις τιμές συγκεκριμένων τύπων αργού πετρελαίου, ήταν οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του αποτελέσματος.

Τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης πέτυχαν αυξημένη κατεργασία, υψηλότερη απόδοση σε προϊόντα και μείωση ενεργειακού κόστους, με αποτέλεσμα την αυξημένη υπεραπόδοση (overperformance). Το διυλιστήριο Ελευσίνας ολοκλήρωσε επιτυχώς και με ασφάλεια τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο συγκρότημα του hydrocracker, με περιορισμένο αντίκτυπο στην παραγωγή και τη κερδοφορία και ήδη σημειώνει βελτιωμένες επιδόσεις.

Ο κλάδος των Πετροχημικών πέτυχε αύξηση πωλήσεων, που σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια οδήγησαν τα Συγκρίσιμα Κέρδη ΕΒΙΤDA στα €25 εκατ.

Η χαμηλή ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης κατά το Α’ τρίμηνο, ήταν ο κύριος λόγος για την πτώση των όγκων πωλήσεων και της κερδοφορίας για τις Εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Αντίθετα, οι θυγατρικές εταιρίες στο εξωτερικό πέτυχαν ισχυρές επιδόσεις.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της χρηματοοικονομικής του στρατηγικής και λαμβάνοντας υπόψιν τις παρούσες συνθήκες στις αγορές ομολόγων, ο Όμιλος θα αποπληρώσει από υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα το ομόλογο ύψους $400 εκ. που λήγει στις 16 Μαΐου 2016, ενώ εξετάζει τις επιλογές για αναχρηματοδότηση μελλοντικών λήξεων και βελτίωση των όρων δανεισμού, αναλόγως με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος προχώρησε σε σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους €240 εκατ. με Ελληνικές τράπεζες, υπό τη μορφή Stand By Committed Facility. Τέλος, παρά το δυσμενές περιβάλλον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με πέρυσι.

Αναφορικά με την πώληση του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, οι διαδικασίες έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθώς και η διαδικασία ελέγχου (due diligence) από ενδιαφερόμενα μέρη για την εν μέρει εξαγορά του ποσοστού που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει η SOCAR, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων