Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση εξαγωγών τον Οκτώβριο λόγω πετρελαιοειδών

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση εξαγωγών τον Οκτώβριο λόγω πετρελαιοειδών

Διαφήμιση

Στα επίπεδα πρό capital controls επανήλθαν οι εισαγωγές τον Οκτώβριο ενώ μείωση σημειώθηκε στις εξαγωγές λόγω πετρελαιοειδών.

Οπως ανακοινώθηκε από τη Στατιστική η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον µήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε στο ποσό των 4.278,4 εκατ. ευρώ (4.792,6 εκατ. δολάρια) έναντι 4.291,5 εκατ. ευρώ (5.422 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 0,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 784,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 28,6%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον µήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε στο ποσό των 2.220 εκατ. ευρώ (2.502,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.537,9 εκατ. ευρώ (3.225,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 12,5%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 37,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 36.189,1 εκατ. ευρώ (40.203,1 εκατ. δολάρια) έναντι 40.103,5 εκατ. ευρώ (53.803,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 9,8%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 296,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,1%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Οκτώβριο 2015 ανήλθε σε 2.057,5 εκατ. ευρώ (2.290,0 εκατ. δολάρια) έναντι 1.753,6 εκατ. ευρώ (2.196,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 17,3%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 822,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 73,0%.

Μειώθηκε το έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθε στο ποσό των 21.513,2 εκατ. ευρώ (24.043,4 εκατ. δολάρια) έναντι 22.688,3 εκατ. ευρώ (30.613,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 5,2%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.337,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,7%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ανήλθε σε 14.675,9 εκατ. ευρώ (16.159,7 εκατ. δολάρια) έναντι 17.415,2 εκατ. ευρώ (23.190,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 15,7%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 1.040,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων