Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημέρωση για το ΗΜΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ )

Ενημέρωση για το ΗΜΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ )

Διαφήμιση

Η ΕΝ.ΒΕ.Θ. σας ενημερώνει ότι έχει ανοίξει το ΗΜΑ Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων όπου θα καταθέσετε ηλεκτρονικά την Έκθεση Αποβλήτων

Στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες της ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος 2018

Η συμπλήρωση της ΕΑ κάθε έτος είναι υποχρεωτική και λήγει την 31η Μαρτίου.

https://wrm.ypeka.gr/

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων