Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημέρωση για την δράση: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Ενημέρωση για την δράση: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Διαφήμιση

Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες μαζί με την εταιρία OECONGroup – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης, που είναι οι συνεργάτες υλοποίησης του έργου, βρίσκονται στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώσουν για:

  1. την επιτυχή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ενίσχυσης, όπως ορίζεται στην Προκήρυξη της Δράσης,
  2. την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και
  3. την καθοδήγηση με ορθά βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενίσχυσης.

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης δημόσιας επιχορήγησης προς τους δικαιούχους πρατηριούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών. Η εγκατάσταση του συστήματος είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τόσο την ηλεκτρονική υποβολή πρότασης ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας) όπως επίσης και την σύνταξη φυσικού φακέλου συνοδευόμενου με πλήρες πακέτο δικαιολογητικών από την επιχείρηση. Τονίζεται από την προκήρυξη ρητά ότι ελλιπείς φάκελοι θα απορρίπτονται και οι επιχειρήσεις δεν θα επιδοτούνται.

Επισημαίνεται ότι ακόμη κι αν έχουν ήδη δηλωθεί τα στοιχεία από τον πρατηριούχο με την προηγούμενη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να επανέλθει και να καταθέσει εκ νέου αίτηση και φάκελο σύμφωνα με τα όσα παραπάνω αναφέρονται.

Η εταιρία ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες μαζί με την εταιρία OECONGroup – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης βρίσκονται συνεχώς στην διάθεσή σας για να σας διευκολύνουν και να διευκρινίσουν όλα τα σημεία της Προκήρυξης της Δράσης που σας ενδιαφέρουν, καθώς επίσης και οτιδήποτε αφορά στην έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύστημα εισροών-εκροών, η σωστή χωρητικότητα και ο αριθμός μητρώου των δεξαμενών

Παναγιώτης Καρανάσιος
Τεχνικός Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ

Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Θεσσαλονίκη
2310555707, κα Μανέ Κική
2310256360, κα Τζιάλλα Λίζα

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων