Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημέρωση σχετικά με το Μητρώο POS – Παράταση για τις επιχειρήσεις έως 17.11.2023 – Παράταση απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ έως 29.2.2024

Ενημέρωση σχετικά με το Μητρώο POS – Παράταση για τις επιχειρήσεις έως 17.11.2023 – Παράταση απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ έως 29.2.2024

Διαφήμιση

 

Συνάδερφοι σας ενημερώνουμε ότι: α) δόθηκε παράταση στις επιχειρήσεις έως 17.11.2023 για την επιβεβαίωση των POS που διαθέτουν. Επίσης ορίζεται η διαδικασία συγκατάθεσης των επιχειρήσεων προς την ΑΑΔΕ για την χορήγηση στοιχείων ΦΗΜ που διαθέτουν για την ενημέρωση των Παρόχων POS. β) Δίνεται παράταση στις επιχειρήσεις έως 29.2.2024 για την απόσυρση των παλαιών μη αναβαθμίσιμων ΕΑΦΔΣΣ – ΦΗΜ (Φορολογικών μηχανισμών)

Σας παραθέτουμε και τις σχετικές αποφάσεις :

https://www.taxheaven.gr/circulars/45183/a-1169-2023 (Παράταση απόσυρσης ΕΑΦΔΣΣ έως 29.2.2024) —

https://www.taxheaven.gr/circulars/45183/a-1169-2023 (Μητρώο POS – Παράταση για τις επιχειρήσεις έως 17.11.2023)

taxheaven   Taxheaven

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων