Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
“Ενημέρωση σχετική με το άρθρο 25 του Ν.4439/2016”.

“Ενημέρωση σχετική με το άρθρο 25 του Ν.4439/2016”.

Διαφήμιση

“Ενημέρωση σχετική με το άρθρο 25 του Ν.4439/2016”.
27 Δεκεμβρίου 2019

Μετά από διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στο Υπουργείο , προκειμένου να δοθεί παράταση στη χρονική διάρκεια προσαρμογής των πρατηρίων που βρίσκονται κάτω από οικοδομές, ήδη έχει συνταχθεί η τροπολογία , η οποία θα συμπεριληφθεί σε επόμενο νομοσχέδιο και θα δοθεί παράταση απεριορίστου διάρκειας στα πρατήρια που λειτουργούν σε ισόγεια οικοδομών με ορόφους για την υλοποίηση των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ν. 4439/2016 .
Μέχρι την υλοποίηση θα ανακαλείται προσωρινά η άδεια του πρατηρίου.

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων