Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Διαφήμιση

Συνάδελφοι, βάση των κανόνων Δ.Ι.Ε.ΠΠ.Υ

Όσοι κάνετε διανομή κατ’ οίκον θα πρέπει να έχετε σε εμφανές σημείο ( στο τζάμι ή στο ταμείο κ.λ.π) στο πρατήριο σας μια πινακίδα ( ή από χαρτόνι ή από οποιοδήποτε υλικό ) όπου θα αναγράφεται τα παρακάτω και θα δηλώνετε τιμή πώλησης :

Για παραδόσεις μέχρι 499 lit _____
Για παραδόσεις από 500 lit  μέχρι 999 lit _____
Για παραδόσεις από 1000 lit  και άνω _____

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων