Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Διαφήμιση

Προσοχή

  1. Τα τιμολόγια των εγκαταστατών του συστήματος εισροών εκροών θα πρέπει να εκδοθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της αναμενόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης διότι σε αντίθετη περίπτωση οι πρατηριούχοι ΔΕΝ θα λάβουν την επιχορήγηση.
  2. Μετά από προσπάθειες της ΠΟΠΕΚ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ έκδοση οποιαδήποτε αδείας για την τοποθέτηση του συστήματος εισροών εκροών αλλά απλά θα δηλώνεται στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων αφού τοποθετηθεί το σύστημα. Αναμένεται άμεσα νομοθετική ρύθμιση γι’ αυτό.

Θα σας κρατάμε ενήμερους για οτιδήποτε προκύψει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΠΟΠΕΚ ή με τις κατά τόπους ενώσεις μας ή με τον Τεχνικό Σύμβουλο μας.

Για την “ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ & συνεργάτες”
ΚΙΚΗ ΜΑΝΕ
Γραμματειακή υποστήριξη
Τηλ.: 2310555151, 2310534013
Fax: 2310522682

www.karanasios.com

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων