Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Διαφήμιση
  1. Το θέμα της έκδοσης Άδειας Οικοδομής για τις υφιστάμενες δεξαμενές προκειμένου να αποτελεί τεκμήριο νομιμότητας τους, όπως προέκυπτε από το σχέδιο εγκυκλίου που προωθούσε η Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων, δεν διευθετήθηκε και δεν πρόκειται να εκδοθεί τέτοια εγκύκλιος, παρά σύμφωνα με τα όσα πληροφορηθήκαμε θα προωθηθεί το θέμα στο Νομικό Συμβούλιο, πράγμα που σημαίνει η οποιαδήποτε εξέλιξη για την απαίτηση ή μη της ύπαρξης Οικοδομικής Αδείας για τις δεξαμενές των πρατηρίων υγρών καυσίμων θα διευθετηθεί στο μέλλον (σε διάστημα 1 έτους περίπου). Θα πρέπει στο μεταξύ διάστημα να φροντίσουμε ώστε να ρυθμιστεί το θέμα, ώστε να μην απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Αδείας για τις δεξαμενές των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να προσεγγίσουμε την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ.
  2. Για το θέμα της εγκατάστασης του συστήματος ABS στα βυτιοφόρα οχήματα των πρατηριούχων με αμιγώς υδραυλικά φρένα θα δοθεί παράταση για διάστημα έως και 2 έτη.
  3. Για τα βυτιοφόρα οχήματα των πρατηριούχων έως 8tθα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα από την Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών η σχετική εγκύκλιος, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την μεταβίβαση τους χωρίς να είναι απαραίτητα κατηγορίας EUROIVή νεότερης.
  4. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη με εγκύκλιο το θέμα του να μην απαιτείται άδεια εγκατάστασης από τις Διευθύνσεις Μεταφορών για την τοποθέτηση του συστήματος εισροών εκροών. Προωθείται σχετική τροπολογία όπως μας ενημέρωσαν, ωστόσο αυτή μπορεί να μην προλάβει να ψηφιστεί και φρονούμε ότι είναι νόμιμο και δίκαιο να διευθετηθεί με μία απλή εγκύκλιο, στην οποία θα αναφέρεται ότι θα ενημερώνεται η Άδεια Λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων μετά την εγκατάσταση του συστήματος με τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν στο σύστημα, στις ογκομετρήσεις των δεξαμενών κλπ.
  5. Τονίζουμε ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ που αφορά στην έναρξη υλοποίησης της δράσης «εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων» ώστε να μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και εντύπως οι φάκελοι των ενδιαφερόμενων πρατηριούχων ώστε να μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση που προβλέπεται για την συγκεκριμένη δράση εγκατάστασης του συστήματος στην Υ.Α. 13001/ΔΕ-1382/26-03-2013. Η καθυστέρηση αυτή μπορεί, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, να προκαλέσει νέα παράταση στην εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών αφού για να επιχορηγούνται οι δαπάνες της εγκατάστασης του συστήματος θα πρέπει να τιμολογηθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της έναρξης υλοποίησης της δράσης. Με δεδομένο ότι σήμερα απομένουν περίπου 2 μήνες (ο 1 είναι μήνας δοκιμαστικής λειτουργίας) έως την 27/08/2013 που είναι η τελική ημερομηνία για την τοποθέτηση του συστήματος αντιλαμβάνεται κανείς ότι η παράταση είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Με εκτίμηση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων