Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
“Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στηρίζει τις θέσεις της ΕΝ.ΒΕ.Θ. και της Π.Ο.Π.Ε.Κ. για την άδικη επιβολή προστίμων στους Πρατηριούχους”

“Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στηρίζει τις θέσεις της ΕΝ.ΒΕ.Θ. και της Π.Ο.Π.Ε.Κ. για την άδικη επιβολή προστίμων στους Πρατηριούχους”

Διαφήμιση

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στηρίζει με επιστολή διαμαρτυρίας στον Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας κ. Ε.Ζαφείρη, τις θέσεις ΕΝ.ΒΕ.Θ. και Π.Ο.Π.Ε.Κ., για την άδικη επιβολή υψηλών προστίμων σε Πρατηριούχους καυσίμων,  για την απλή έλλειψη πινακιδίου από τις δεξαμενές.

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα,

            Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από τα μέλη μας, Πρατηριούχους Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε σχέση με ελέγχους που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο διάστημα από Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και  – άδικες και υπερβολικές κατ’ εμάς – επιβολές διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τη μη επικόλληση πινακίδων με τον αριθμό μητρώων της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών σε δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων του συστήματος εισροών-εκροών.

Όπως γνωρίζετε, τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν εδώ και πολύ καιρό εγκαταστήσει και αδειοδοτήσει τα συστήματα εισροών-εκροών, σε αντίθεση με την υπόλοιπη αλυσίδα της διακίνησης των καυσίμων (διυλιστήρια, αποθήκες εταιριών  εμπορίας πετρελαιοειδών, μεγάλοι καταναλωτές  κλπ.), στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση συστημάτων εισροών – εκροών.

Θα αναμέναμε, επομένως, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας που είναι το Επιμελητήριο, οι έλεγχοι και η εύλογη προάσπιση της νομιμότητας να επικεντρώνονται πρωτίστως στην ουσιαστική λειτουργία ή μη του συστήματος εισροών-εκροών, δηλαδή στην πάταξη της λαθρεμπορίας, και όχι σε μία τυπολογική ανάγνωση ή ερμηνεία της νομοθεσίας, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων εύκολα διαπιστώνεται εάν αποτελεί ή όχι παραβίασή της και εάν συμβάλλει στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας.

 Τούτο διότι, όπως πληροφορηθήκαμε από τους Πρατηριούχους Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων, μέσα στην δύσκολη τρέχουσα οικονομική κατάσταση που επικρατεί, επιβλήθηκαν πολλές δεκάδες κυρώσεις ποσού 5.000 ευρώ έκαστη από έλεγχους, οι οποίοι παρόλο που διαπιστώνουν ότι σύστημα εισροών –εκροών στα πρατήρια υπάρχει και λειτουργεί ορθώς και παρόλο που οι αντλίες και οι μετρητές είναι σφραγισμένοι στα λοιπά σημεία και παρόλο που γίνονται λιτρομετρήσεις, οι οποίες δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις πέραν των επιτρεπτών ορίων, επιβάλλουν πρόστιμα για τη μη ύπαρξη πινακιδίου επί της δεξαμενής με τον αριθμό μητρώου αυτής!!! Μάλιστα πολλές φορές το πινακίδιο βρίσκεται στο πρατήριο, χωρίς ωστόσο να έχει κολληθεί απλώς επί της δεξαμενής.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και συγκεκριμένα με την παρ.2α/αρθρ.2/ΚΥΑ Φ2-1871/2013, ΦΕΚ Β2173, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2-518/2014 ΦΕΚ Β575, επιβάλλεται πρόστιμο στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου ίσο με 5.000 ευρώ για τη μη επικόλληση του πινακιδίου επί της δεξαμενής μόνον εφόσον ο αριθμός μητρώου δεν ταυτίζεται με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης.

Η δεξαμενή για την οποία δεν έχει επικολληθεί το πινακίδιο, και μόνο εφόσον δεν συμπίπτουν οι αριθμοί μητρώου, παρόλο που διαπιστώνεται η νομιμότητά της, και δεν ταυτίζονται με τα όσα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στην άδεια λειτουργίας, τότε και μόνο σ’ αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται το πρόστιμο των 5.000 ευρώ.

κ. Γενικέ Γραμματέα,

Οι επαγγελματίες Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων και Σταθμών Αυτοκινήτων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας είναι οι μόνοιστον κύκλο αυτόν, που έχουν εγκαταστήσει και αδειοδοτήσει τα συστήματα εισροών-εκροών συμβάλλοντας στον κρατικό έλεγχο και στην πάταξη του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης καυσίμων.

Ο ρόλος της Πολιτείας, τον οποίο στηρίζουμε αμέριστα, είναι ελεγκτικός και κατασταλτικός όπου δει, όμως οφείλει να στέκεται και αρωγός προς επαγγελματίες, που αφενός έχουν επιβαρυνθεί οικονομικά προς τούτο και αφετέρου στηρίζουν με την προσπάθεια τους την χώρα στην οικονομική της ανάκαμψη, μη επιβάλλοντας μαζικές και πανομοιότυπες κυρώσεις που, αν και δεν διαπιστώνουν καμία ουσιαστική παράβαση παράνομης διακίνησης καυσίμων, αναφέρονται σε γραμματολογικές και τυπολογικές ερμηνείες των διατάξεων και μόνο!

Ως εκ τούτου, στο πνεύμα αυτό σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα ώστε να ανακληθούν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα ζήτησε και η ίδια,  για την απλή έλλειψη πινακιδίου από τις δεξαμενές, καθώς και για την συμβολή σας για την ορθή ερμηνεία της παρ.2α/αρθρ.2/ΚΥΑ Φ2-1871/2013, ΦΕΚ Β2173, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2-518/2014 ΦΕΚ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων