Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επέκταση Του Συστήματος Εισροών-Εκροών Καυσίμων Σε ΜΜΜ, Λιμάνια Και Αεροδρόμια – Τα Πρόστιμα Για Τους Παραβάτες

Επέκταση Του Συστήματος Εισροών-Εκροών Καυσίμων Σε ΜΜΜ, Λιμάνια Και Αεροδρόμια – Τα Πρόστιμα Για Τους Παραβάτες

Διαφήμιση

Τσουχτερά πρόστιμα από 1.000 έως 500.000 ευρώ για τις παραβάσεις στο σύστημα εισροών – εκροών καυσίμων, όπως και η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης ή ακόμη και οι ποινές κάθειρξης προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα.
Για την ενεργοποίηση των κυρώσεων, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου η υποχρεωτική τοποθέτηση του συστήματος εισροών εκροών καυσίμων επεκτείνεται στις εγκαταστάσεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας. Εγκαθίσταται επίσης εντός των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή και εντός σταθμών φορτοεκφόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων αλλά και εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής.

Υποχρεωτικά τοποθετείται και στις εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό των ιδιοκτητών ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων, στις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιριών ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, των ΟΤΑ, στις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σιδηροδρομικές γραμμές έλξης και κάθε είδους σιδηροδρομικό όχημα, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων, σε πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου, σε όσους κατέχουν άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων και εισάγουν άκυκλους υδρογονάνθρακες (μεθανόλη, αιθανόλη κλπ.)

Επίσης συστήματα εισροών εκροών τοποθετούνται σε αεροδρόμια, εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, διυλιστήρια, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς κλπ.

Με άλλες διατάξεις επίσης του νομοσχεδίου περιγράφονται οι αρμόδιες για τους ελέγχους υπηρεσίες όπως και η δυνατότητα συγκρότησης κλιμακίων αλλά και ο τρόπος διενέργειας ελέγχου. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης.

Χριστιάννα Κούσιου

http://athina984.gr