Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επείγουσα ενημέρωση

Επείγουσα ενημέρωση

Διαφήμιση

Συνάδερφοι όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει την εκκρεμότητα σας με τα πρόστιμα του Ηφαίστος να ξέρετε ότι το τελωνείο μετά από πίεση προέβει σε δέσμευση των λογαριασμών σας στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε.

Επίσης όσοι έχετε λάβει καταλογιστικές πράξεις μόνο από τον 10/2013 και μετά πρέπει να πάτε στο ΣΤ τελωνείο για τακτοποίηση του θέματος.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων