Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή ΠΟΠΕΚ προς ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κυριο Γεωργιάδη σχετικά με την περιστολή αθέμιτης κερδοφορίας

Επιστολή ΠΟΠΕΚ προς ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κυριο Γεωργιάδη σχετικά με την περιστολή αθέμιτης κερδοφορίας

Διαφήμιση

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306    ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κρήτης

Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
: http://www.popek.gr  * popek@popek.gr

Τετάρτη 16 Μαρτίου  2022
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  ΑΠ 2290

           
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σ. Α. Γεωργιάδη

 

Θ Ε Μ Α  ΔΙΚΑΙΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

 

Κύριε Υπουργέ,

Δυστυχώς, δεν είχαμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη διατύπωση των ρυθμίσεων της Υπουργικής Απόφασης 27585/14.3.2022 (ΦΕΚ.Β.1145/14.3.2022), που αφορούν στον Κλάδο μας (αρ.6), με αποτέλεσμα ως έχουν να καθιστούν αδύνατη τη δίκαιη εφαρμογή τους.

Επιτρέψτε μας λοιπόν, έστω τώρα να σας μεταφέρουμε την εμπειρία μας, ώστε να προκύψει μια λειτουργική και εφαρμόσιμη διάταξη, η οποία θα συμβάλλει στον κυβερνητικό σκοπό της περιστολής της αθέμιτης και όχι της θεμιτής κερδοφορίας, η οποία (αθέμιτη) προφανώς δεν αφορά στη συντριπτική πλειοψηφία του Κλάδου των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων και για το λόγο αυτό προσπαθούμε για τη δίκαιη εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα λοιπόν.

  1. Στο αρ.50 «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης» του ν.4093/5.3.2022, το οποίο αντικατέστησε το ομότιτλο αρ.58 του ν.4818/2021, και ειδικότερα στην παρ.1 του νέου πλέον αρ.58, προβλέπεται ότι από την 5 Μαρτίου 2022, ημερομηνοχρονολογία δημοσίευσης του ν.4093/5.3.2022, έως και την 30 Ιουνίου 2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους στην πώληση προϊόντων απαραίτητων για την μετακίνηση των καταναλωτών, με περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα ανώτερο του αντίστοιχου προ της 1 Σεπτεμβρίου 2021.
  2. Ακολούθως, με την παρ.1 του άρθρου 6 της Υ.Α. 27585/14.3.2022 (ΦΕΚ.Β.1145/3.2022), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση και με σκοπό την εφαρμογή της παρ.1 του άνω αρ. 58, προβλέπεται ότι από την τιμή λιανικής πώλησης («..έως και τον τελικό καταναλωτή..) –της ημέρας του ελέγχου προφανώς- από τα πρατήρια μας των τριών προϊόντων που αναφέρονται στην παρ.1 (αμόλυβδη 95, πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης), αφαιρείται η τιμή διυλιστηρίου/ων της προηγούμενης ημέρας του ελέγχου, όπως αυτή δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα http.//oil.gge.gov.gr, η δε διαφορά αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ της τιμής λιανικής πώλησης της 31 Αυγούστου 2021 και της τιμής διυλιστηρίου της προηγουμένης 30 Αυγούστου 2021 για το συγκεκριμένο προϊόν. Όμως, η τιμή λιανικής πώλησης δεν συγκροτείται μόνο από την τιμή διυλιστηρίου, αφού όπως γνωρίζουν άπαντες παρεμβάλλονται οι εταιρείες εμπορίας και μεταφοράς των προϊόντων στα πρατήρια μας. Συνεπώς, η σύγκριση κατά τον έλεγχο του πρατηρίου πρέπει να γίνει ανάμεσα στη διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης της συγκεκριμένης ημέρας του συγκεκριμένου προϊόντος του συγκεκριμένου πρατηρίου, από την τιμή του τελευταίου τιμολογίου αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο της εταιρείας εμπορίας που το προμηθεύει, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α
  3. Η διαφορά αυτή πρέπει να συγκριθεί με την όμοια μεταξύ της 31 Αυγούστου 2021 και της 30 Αυγούστου 2021, δηλαδή πρέπει να βρεθεί η λιανική τιμή πώλησης εκάστου προϊόντος της 31 Αυγούστου 2021 και να αφαιρεθεί από αυτήν η συγκεκριμένη τιμή χονδρικής αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο της εταιρείας εμπορίας που προμηθεύει το πρατήριο, προμήθεια η οποία μπορεί να έγινε και προ της 30 Αυγούστου 2021, το οποίο είναι και το πιθανότερο.
  4. Όμως, η διαφορά αυτή της 31.8.2021, η οποία συγκρινόμενη με τη διαφορά της ημέρας ελέγχου αποτελεί και το κριτήριο χαρακτηρισμού από τις ελεγκτικές Αρχές της κερδοφορίας ως θεμιτής ή αθέμιτης, δεν μπορεί να μη διευκρινίζεται ρητά ότι δεν είναι «δραχμική». Τούτο διότι όπως αντιλαμβάνεσθε η δραχμική διαφορά της 31.8.2021 (π.χ. 10 λεπτά ανά λίτρο της αμόλυβδης 95) με τιμή διυλιστηρίου ΕΛΠΕ της 30.8.2021 προς 1.233,263 ευρώ, η οποία (διαφορά) αντιστοιχεί σε μικτό κέρδος π.χ. 5% επί της τιμής αγοράς από την εταιρεία προμηθείας της συγκεκριμένης ποσότητας, εφαρμοζόμενη στη χονδρική τιμή αγοράς της 16.3.2021 με χθεσινή τιμή διυλιστηρίου ΕΛΠΕ 1.556,933 ευρώ, οδηγεί σε μικτό κέρδος 3,9%. Δηλαδή, το μικτό κέρδος μειώνεται στις συνθήκες που επικρατούν, οι οποίες είναι για όλους δυσβάσταχτες (π.χ. άνοδος τιμών ενέργειας, μεταφορικών κλπ).
  5. Συνεπώς, το δίκαιο και εφαρμόσιμο είναι να συγκρίνεται μικτό ποσοστό κέρδους της 31.8.2021 με το όμοιο της ημέρας ελέγχου, όπως αναφέρεται και στην παρ.2 του αρ.4 της Υ.Α., η οποία θεωρεί θεμιτή την απόκλιση ποσοστού 1%, το οποίο αιτούμεθα να γίνει 2% λόγω των ιδιαιτεροτήτων εκάστης περιπτώσεως, αλλά και στην προβλεπόμενη προσαύξηση ποσοστού 3% για την λιανική τιμή πώλησης σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές (αρ.6 παρ.1 στο τέλος).
  6. Προς τούτο παρακαλούμε για την έκδοση διευκρίνισης, π.χ. μέσω εγκυκλίου, διότι τυχόν ερμηνεία για σταθερό περιθώριο κέρδους («δραχμικό») στα καύσιμα, μειώνει σημαντικά ακόμη και έως εξαφάνισης το όποιο κέρδος πώλησης όσο αυξάνεται η χονδρική τιμή αγοράς. Συνεπώς, πρέπει να διευκρινισθεί ότι το ανώτατο ποσοστό κέρδους είναι ποσοστιαίο, όπως άλλωστε αναγνωρίζουν και οι υπηρεσίες σας για τα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται σε δυσπρόσιτη ή νησιωτική περιοχή (+3%). Μπορεί επίσης π.χ. να καθοριστεί η τήρηση ως μέγιστου του ποσοστού κέρδους που είχε ένα πρατήριο καυσίμων προ της 31ης Αυγούστου 2021 π.χ. στην τελευταία εργάσιμη ημέρα κατά την οποία έγινε παραλαβή καυσίμου από εταιρεία διανομής, καθώς δεν αγοράζουν όλοι από το διυλιστήριο, ούτε οι αγορές γίνονται καθημερινά και φυσικά επιβαρύνονται με μεταφορικά έξοδα. Προτείνουμε ως ημέρα αναφοράς την εργάσιμη ημέρα 31η Αυγούστου 2021 ή προγενέστερη κατά την οποία υπήρξε αγορά καυσίμων ώστε να καθοριστεί το ποσοστό πώλησης εκείνης της ημέρας ως ανώτατο περιθώριο (ποσοστό) κέρδους δηλαδή με βάση το τελευταίο τιμολόγιο αγοράς.
  7. Εάν ισχύσει η σύγκριση με την τιμή διυλιστηρίου της προηγούμενης ημέρας, υπάρχει ο κίνδυνος σε περιόδους μεγάλων μειώσεων στις τιμές χονδρικής, όπως π.χ. καταγράφεται αυτήν την εβδομάδα το πρατήριο καυσίμων να σταματήσει για την ίδια ημέρα την πώληση καυσίμων, εάν η ημερήσια μείωση  είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο περιθώριο κέρδους -για να μην αναγκαστεί να πωλήσει καύσιμο με ζημία.
  8. Προτείνουμε τέλος το ποσοστό απόκλισης της παρ. 2 άρθρου 4 να αυξηθεί από 1% στο 2%, ώστε να καλύψει και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη στάθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

 

Κύριε Υπουργέ,

Εν κατακλείδι και προκειμένου με βάση τον νόμο ο έλεγχος  να είναι δίκαιος και επειδή η αγορά των καυσίμων έχει ιδιαιτερότητες και κανόνες πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω

α) η σύγκριση κατά τον έλεγχο του πρατηρίου πρέπει να γίνει ανάμεσα στη διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης της συγκεκριμένης ημέρας του συγκεκριμένου προϊόντος του συγκεκριμένου πρατηρίου, από την τιμή του τελευταίου τιμολογίου  αγοράς του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό τιμολόγιο της εταιρείας εμπορίας που το προμηθεύει, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α.       

β) να διευκρινιστεί ότι το περιθώριο κέρδους ανάμεσα στην τελευταία τιμή αγοράς του πρατηρίου και στην εκάστοτε τιμή λιανικής της ημέρας θα είναι ποσοστιαίο, όπως άλλωστε συμφωνήθηκε στην μεταξύ μας τηλεδιάσκεψη.

γ) να οριστεί ως ημερομηνία αναφοράς η 31/3/2021 για το πετρέλαιο θέρμανσης,   διότι η ημερομηνία  30/4/2021 δεν είναι αντιπροσωπευτική, καθώς στις 30/4/2021  εφαρμόζεται πολιτική ρευστοποίησης των αποθεμάτων.     

 

Επίσης θα θέλαμε να λάβετε τις υπόψη σας μερικές από τις ιδιαιτερότητες της αγοράς καυσίμων όπως περιγράφονται παρακάτω.    

 Το κέρδος των πρατηρίων όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζεται ποτέ δεν ήταν μεγάλο, όπως επίσης οι διακυμάνσεις των τιμών  πρέπει να το παρακολουθούνται  σε βάθος ημερών και όχι στιγμιαία, διότι αλλάζει το αποτέλεσμα.

Γίνεται σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών περιόδων (καλοκαίρι και χειμώνας) όπου επικρατούν διαφορές θερμοκρασίας, οι οποίες επηρεάζουν το περιθώριο κέρδους μέχρι και 30%, διότι το καλοκαίρι υπάρχουν περιοχές με αυξημένες καταναλώσεις ένεκα τουρισμού  και ενδεχομένως με διαφορετική εμπορική πολιτική του κάθε επαγγελματία.

Επίσης, η σύγκριση για το κέρδος του πετρελαίου θέρμανσης με ημερομηνία 30/4/2021 δεν είναι σωστή, διότι στο το τέλος της σεζόν πολλοί επαγγελματίες προκειμένου να μην τους μείνει απόθεμα κάνουν εκπτώσεις με συνέπεια να διαφέρουν τα περιθώρια κέρδους.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη επίσης η αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων εξαιτίας της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, σε συνδυασμό με τις μειωμένες καταναλώσεις αλλά και η αύξηση του κόστους λειτουργίας των POS, με αυξημένη  προμήθεια τους.

Επίσης υπάρχει θέμα και με τα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας, οι οποίες δεν συνεργάζονται σε όλες τις περιπτώσεις με βάση την τιμή του διυλιστηρίου, αλλά έχουν τιμοκατάλογο χονδρικής, που ενδεχομένως να έχει αυξηθεί από 1/1/2022 και έτσι να φαίνεται ότι ο πρατηριούχος κερδίζει παραπάνω.

Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις, επιθυμώντας να συμβάλλουμε στην επιτυχία της προσπάθειας.

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

 


Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

                                                 O Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας

                                          Κιουρτζής Θεμιστοκλής                                    Μαυράκης Ιωάννης                                         

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων