Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή Σαμαρά για Εισροών – Εκροών

Επιστολή Σαμαρά για Εισροών – Εκροών

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 7306 Ηράκλειο-Κρήτη
Τηλ.2810220885 Fax. 2810220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 05/02/2011
Αρ. Πρωτ.226

Προς τις Ενώσεις Βενζινοπωλών Ελλάδος
Κοιν. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι, μετά την κυκλοφορία επιστολής τεχνικού γραφείου, η οποία αναφέρεται στην εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών.
Παρακινδυνευμένα και ανακριβή είναι τα όσα αναφέρονται στο κείμενο που περιλαμβάνεται στην επιστολή του κου Σαμαρά προς τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

Συγκεκριμένα, τα όσα αναφέρονται περί υποχρέωσης εγκατάστασης του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών δεν ισχύουν. Πουθενά δεν αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία αλλά ούτε και στην Κ.Υ.Α. Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β’/21-12-2010) ότι μέχρι 15-10-2011 θα πρέπει να εγκατασταθεί το σύστημα εισροών – εκροών.

Αυτό που αναφέρεται στην Υ.Α. 20155/1268/15-4-09 (ΦΕΚ 705/Β’/15-4-2009) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43884/3244 Υ.Α. (ΦΕΚ 2025/Β’/27-12-2010) είναι ότι θα πρέπει, εντός συγκεκριμένων και καταληκτικών ημερομηνιών (ανάλογα με την ηλικία και τη συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών υγρών καυσίμων ενός πρατηρίου), να εφαρμοστεί στα πρατήρια μία μέθοδος ελέγχου διαρροών όπως για παράδειγμα:

  • εγκατάσταση συστήματος ελέγχου στάθμης δεξαμενών (ATG) ή
  • εγκατάσταση φρεατίων ελέγχου διαρροών (monitoring wells) με χειροκίνητο έλεγχο κ.λ.π.,
    τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών.

Η παραπάνω επιστολή μόνο πανικό προκαλεί στους πρατηριούχους, δημιουργεί δε την αίσθηση του φόβου περί ανάκλησης των αδειών με σκοπό να επωφεληθεί οικονομικά το τεχνικό γραφείο του κ. Σαμαρά.

Επειδή τέτοιου είδους ενέργειες που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις είναι ύποπτες και κατακριτέες.
Επειδή κάθε προσπάθεια με σκοπό την ύπουλη εκμετάλλευση του κλάδου των πρατηριούχων θεωρείται εχθρική.

Επειδή κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να γίνεται από κανέναν και μάλιστα από ανθρώπους που θεωρούνται σύμβουλοι της ΟΒΕ. Αντίθετα οι «σύμβουλοι» θα έπρεπε να προσπαθούν μαζί με μας να αποτρέψουν τέτοιου είδους τετελεσμένα γεγονότα για τον κλάδο μας, που μας βλάπτουν και μας πιέζουν οικονομικά στους δύσκολους ακόμη και για την επιβίωσή μας καιρούς.

Συνάδελφοι, η Π.Ο.Π.Ε.Κ. θα πρέπει υπεύθυνα να καταβάλλει προσπάθειες για να μην τεθεί θέμα υποχρέωσης εγκατάστασης του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών από τους πρατηριούχους, θέτοντας και διεκδικώντας όλες τις προϋποθέσεις για την ολοσχερή χρηματοδότησή του.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για το συγκεκριμένο θέμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων