Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή σχετικά με τα προβλήματα με τις αγορές μεσώ τραπεζικών καρτών

Επιστολή σχετικά με τα προβλήματα με τις αγορές μεσώ τραπεζικών καρτών

Διαφήμιση

Η ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ζήτησε από την Π.Ο.Π.Ε.Κ να προωθήσει την παρακάτω επιστολή σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από αγορές μέσω τραπεζικών καρτών  στο αρμόδιο Υπουργείο και στην ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ .